wtorek, 02 marca 2021

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Żółwińska statystyka

19.01.2021


W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca zaplanowano Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pierwszy taki spis w Polsce przeprowadzono równo sto lat temu – w 1921 r. Zgodnie z jego wynikami Żółwin liczył wówczas 372 mieszkańców. W tym czasie nasza miejscowość dzieliła się jeszcze na dwie części – folwark i wieś (gospodarstwa chłopskie). W czterech budynkach folwarcznych usytuowanych w pobliżu dzisiejszej „Wolty” mieszkało 77 osób, zaś w 44 domach chłopskich skupionych głównie przy obecnej ul. Nadarzyńskiej – 295.

 - Żółwin.pl


W najbliższym czasie powinniśmy poznać liczbę zameldowanych mieszkańców Żółwina 31 grudnia 2020 r. W ostatnim dniu 2019 r. takich osób było 1637. Zapewne jest nas więcej, bo nie wszystkich kusi żółwiński meldunek i rejestracja WPR. Z pewnością – obserwując ruch na budowach – będzie nas coraz więcej. Na początku obecnego wieku, w trakcie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pojawiły się szacunki, że docelowo Żółwin będzie liczył pięć tysięcy mieszkańców. Oby do tego czasu zasypano wszystkie szamba, zniknął dym ze spalanego węgla i drewna oraz spaliny z samochodów i kosiarek.(ike)

 - Żółwin.plskomentuj na FB

Boisko z nową nawierzchnią

09.02.2021

W ramach ogłoszonego przez gminę Brwinów przetargu na modernizację Orlika zostanie m.in. wymieniona nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Przewidywany okres wykonania inwestycji: od 1 czerwca do 30 lipca br.

Nowa możliwość pozbycia się odpadów

08.02.2021

Dzięki podpisanemu przez gminę Brwinów porozumieniu z gminą Nadarzyn od dziś możemy korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zameldowani 31 grudnia 2020

29.01.2021

Od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r. w Żółwinie przybyło 51 zameldowanych mieszkańców, zaś w Tereni ubył jeden.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2021 IKE - Usługi Literackie