czwartek, 03 grudnia 2020

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Iskry lecą, prądu nie ma

24.08.2012


To zaniedbania w modernizacji i remoncie sieci przesyłowej, a nie trudności z dostępem energetyków do linii przebiegających przez prywatne działki są podstawową przyczyną przerw w dostawach energii elektrycznej do Żółwina.

Zamieszczona 23 sierpnia na portalu zolwin.pl odpowiedź rzeczniczki prasowej PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w sprawie niedawnych przerw w dostawach energii elektrycznej jest powierzchowna i nie wyczerpuje istoty zagadnienia. Fakt przebiegania linii energetycznych przez prywatne posesje wynika z wieloletnich zaniedbań w dziedzinie modernizacji linii i ich przenoszenia w pas drogowy, na tereny będące własnością gminy lub powiatu.

Doskonałym przykładem wieloletnich zaniedbań jest lina nN przy ulicach Szkolnej i Granicznej. Została wybudowana w latach 60. poprzedniego wieku, a więc ma ponad 50 lat!

Linia na dużych odcinkach graniczy z lasem oraz z drzewami na obrzeżach działek. Gałęzie drzew opierają się na nieizolowanych przewodach. Podczas opadów deszczu lub śniegu i silnych wiatrach dochodzi u odbiorców energii elektrycznej do skoków napięcia, które już wielokrotnie prowadziły do uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Mieszkańcy Żółwina wielokrotnie składali skargi na skoki napięcia w tej linii i związane z tym uszkodzenia urządzeń domowych i biurowych.

W tym miesiącu zwykłe uderzenie piłki kopniętej z boiska Orlik spowodowało iskrzenie i zerwanie tej linii. W ubiegłym roku silny wiatr doprowadził do podobnego jej iskrzenia, zaprószenia ognia i pożaru lasu. Ta linia była już kilkakrotnie zerwana, naprawiana i sztukowana. Z tego powodu jest poważnie osłabiona i grozi ponownym zerwaniem. Ponadto sztukowania spowodowały różnice w długości linii poszczególnych faz i ich zarzucanie na siebie podczas silnych podmuchów wiatrów. Mimo to w ostatnich latach do tej starej linii podłączono kilka kolejnych budynków, wznoszone są kolejne domy, a zatem należy oczekiwać dalszych podłączeń.

Liczne skargi mieszkańców zostały przez PGE Dystrybucja SA wielokrotnie zignorowane. Także moje indywidualne skargi - jako właściciela działek, przez które przechodzi wymieniona linia - nie zostały uznane.

15 czerwca 2011 r. Sołtys Żółwina Karol Marchwiak w przesłanym do PGE Dystrybucja
piśmie wnosił o pilne dokonanie modernizacji wymienionej linii poprzez przeniesienie jej w ciąg ulic Szkolnej i Granicznej oraz wymianę na linię izolowaną (warkocz) na istniejących odcinkach. W szczególności sugerował przeniesienie linii wzdłuż tych ulic na nowe, istniejące już w pasie drogi słupy, a więc na teren będący własnością gminy.

Taki przebieg wyeliminowałby wszystkie wskazane w piśmie Pani Rzecznik przyczyny przerw w dostawach prądu. Tak poprowadzona linia byłaby dostępna w każdej chwili dla służb PGE Dystrybucja i nie wymagałaby każdorazowej zgody właściciela działki. Ponadto, linia wykonana z „warkocza”, a więc wzmocnionego kabla izolowanego, nie byłaby podatna na przebicia, zwarcia czy zerwanie przy każdym deszczu czy wietrze.

Niestety, pismo Sołtysa zostało przez PGE Dystrybucja załatwione odmownie. Uporczywe unikanie przez tę firmę modernizacji i remontów sieci, mimo wielokrotnych apeli i monitów, jest rzeczywistą przyczyną ciągłych problemów z zasilaniem w energię elektryczną mieszkańców Żółwina.

Polska leży w umiarkowanej strefie klimatycznej. Śnieg, wiatr i deszcz są w niej normalnymi zjawiskami atmosferycznymi, infrastruktura PGE Dystrybucja powinna być do nich dostosowana. Również występowanie ptaków, wiewiórek, kun i bobrów nie jest niczym niezwykłym. Linie energetyczne powinny przebiegać w odpowiedniej odległości od drzew i być odporne na powszechnie znane zjawiska meteorologiczne i przyrodnicze.

Paweł Komenderskomentuj na FB

Graniczna nabiera kształtu

27.11.2020

Jeszcze dziś ma zakończyć się utwardzanie tłuczniem Granicznej, od Pieczarkowej do początku nawierzchni z destruktu.

Inwestycje w Żółwinie 2021

20.11.2020

4,5 mln zł, zgodnie z projektem uchwały budżetowej gminy Brwinów na przyszły rok, zostanie przeznaczonych na rozbudowę szkoły podstawowej, zaś 590 tys. na modernizację Orlika. Zapewne w ciągu najbliższych lat zmieni się sama ul. Szkolna.

Fundusze sołeckie Żółwina i Tereni

20.11.2020

Prawie 61 tys. zł ma wynieść w 2021 r. fundusz sołecki Żółwina, zaś niespełna 16 tys. Tereni.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie