piątek, 09 czerwca 2023

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Rondo Witaczków

17.05.2023


Zgodnie z podjętą jednogłośnie w środę uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie rondo przy ul. Szkolnej w Żółwinie otrzymało nazwę Ronda Stanisławy Witaczek i Henryka Witaczka. Jak poinformował na posiedzeniu Rady Miejskiej burmistrz Arkadiusz Kosiński, uroczystość nadania nazwy odbędzie się 3 czerwca.
Rodzeństwo Stanisława i Henryk Witaczkowie w czasie I wojny światowej zostało ewakuowane z Warszawy do wchodzącej wówczas także w skład ówczesnej carskiej Rosji Gruzji. W Tyflisie, czyli Tbilisi, Henryk poznał tajniki jedwabnictwa. Po powrocie do kraju wraz z siostrą założył w Milanówku Centralną Doświadczalną Stację Jedwabniczą. Wkrótce nazwa Milanówek kojarzyła się w Polsce głównie z jedwabiem, symbolem luksusu.
W 1940 r. Stanisław Witaczek przejął majątek ziemski w Żółwinie wraz z pałacem przy obecnej ul. Nadarzyńskiej. W czasie okupacji zapewnił w naszej miejscowości schronienie wysiedlonym Polakom z Wielkopolski, uchodźcom z zajętych przez Związek Radziecki ziem wschodnich II Rzeczpospolitej, a w 1944 r. – uciekinierom z Warszawy. Wśród nich był jeden z najpopularniejszych przed wojną polskich pisarzy – Ferdynand Ossendowski.
W Żółwinie rodzeństwo Witaczków założyło plantację morwy. W 1948 r., po upaństwowieniu stacji jedwabniczej, rodzeństwo musiało opuścić Żółwin, jednak zapoczątkowaną przez Stanisławę i Henryka tradycję jedwabniczą kontynuował w Żółwinie Zakład Badawczy Jedwabiu Naturalnego. Do dziś można kupić sadzonki wyhodowanej w naszej miejscowości morwy wielkolistnej żółwińskiej.
Zgodnie z zapowiedzią burmistrza jesienią w okolicach ronda zostaną posadzone morwy i pojawi się tablica informacyjna na temat jego patronów. (ike)

skomentuj na FB

Strażacy od pokoleń

04.05.2023

4 maja strażacy obchodzą swoje święto. Z tej okazji warto przypomnieć, że żółwińska Ochotnicza Straż Pożarna ma już ponad 60 lat.

Kolejne 430 metrów Młochowskiej z destruktem

04.04.2023

Odcinek ul. Młochowskiej, od Sarenki do Południowej, zostanie utwardzony destruktem. Jego długość to 430 metrów, szerokość jezdni – 4,5 m.

Żółwinianie z meldunkiem i bez

24.03.2023

31 grudnia 2022 r. w Żółwinie było zameldowanych 1774 mieszkańców – tę informację zamieszczono na portalu gminy Brwinów. Zgodnie z danymi ostatniego spisu powszechnego GUS w 2021 r. liczba mieszkańców Żółwina wyniosła 2130. W tym samym roku żółwiński meldunek miało 1737 osób, a zatem prawie o czterysta mniej.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2023 IKE - Usługi Literackie