sobota, 13 kwietnia 2024

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Rowerem po Słonecznej

11.01.2020


Jeśli ogłoszony przetarg na rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów zostanie rozstrzygnięty, to do 30 września br. powinny powstać ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż Słonecznej (od Nadarzyńskiej do Południowej) oraz wzdłuż Granicznej w rejonie ul. Pieczarkowej.

Największa zmiana dotyczy Słonecznej. Oto, co zapisano w ogłoszeniu o przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Żółwinie na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej. Wykonie robót budowlanych na odcinku ok. 1050,0 m, od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej, polegających na przebudowie drogi powiatowej ul. Słonecznej w Żółwinie w zakresie: przebudowy fragmentu jezdni poprzez poszerzenie ulicy, budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza utwardzonego, budowy i przebudowy zjazdów w tym: roboty przygotowawcze, usunięcie karp kolidujących z planowaną inwestycją, przebudowę jezdni (w zakresie wykonania poszerzeń jezdni do szerokości 6,0 m), budowę chodników (kostka betonowa szara gr. 6 cm), budowę ciągu pieszo–rowerowego (kostka betonowa czerwona, bez fazy, gr. 6 cm), budowę ścieżki rowerowej (kostka betonowa czerwona, bez fazy, gr. 6 cm), budowę i przebudowę zjazdów (kostka betonowa czerwona gr. 8 cm), wycinkę drzew i krzewów zgodnie z decyzją wraz z pielęgnacją (polegającą na obcięciu gałęzi) oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 20 szt. drzew liściastych gat. rodzimych, wysokość sadzonki ok. 2,0 m, obwód pnia mierzonego na wysokości 100 cm min. 12 cm. Nasadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, budowę urządzeń odwadniających składającymi się z systemu komór magazynująco–rozsączających w obsypce filtracyjnej z kruszyw, rurociągów z litych rur PVC o min. wytrzymałości obwodowej SN-8, studni rewizyjnych z PP o typoszeregu średnicowym 600 mm, z rury trzonowej o min. wytrzymałości obwodowej SN-8, wyposażonymi we włazy żeliwne D400 z zawiasem i zamknięciem na zatrzask lub zamek ryglujący (alternatywnie właz D400 z wypełnieniem betonowym bez zatrzasku i zawiasu), studzienkami odwodnieniowymi betonowymi Ø500 wyposażonymi we wpusty żeliwne D400 z zawiasem i zamknięciem na rygiel, budowę muld odwadniających z obłożeniem warstwą ziemi urodzajnej i obsianiem trawą, oraz jej pielęgnacją w wypadku intensywnego wzrostu (przynajmniej jedno koszenie, uzupełnienie ubytków)”.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż. Granicznej w Tereni w rejonie granicy z gminą Nadarzyn przewiduje – zgodnie z ogłoszeniem o przetargu - wykonanie „robot budowlanych na odcinku długości ok. 160,0 m, polegające na przebudowie drogi gminnej w granicach pasa drogowego w zakresie: budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Granicznej i ul. Pieczarkowej oraz przebudowy ul. Granicznej w tym: roboty przygotowawcze, budowę ciągu pieszo-rowerowego szer. 3,0 m (nawierzchnia bitumiczna pełna konstrukcja), wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej, skrzyżowanie ul. Granicznej i ul. Pieczarkowej wykonanie nawierzchni bitumicznej, ul. Graniczną należy wyrównać i utwardzić kruszywem łamanym fi 0-31,5 mm, gr. 10,0 cm.”. (ike)

Na zdjęciu: ul. Słoneczna

skomentuj na FB

Sąsiedzkie sprzątanie Żółwina

11.04.2024

Koło Gospodyń Wiejskich „Żółwin na Obcasach” i sołtys zapraszają mieszkańców w najbliższą sobotę na sąsiedzkie sprzątanie Żółwina. Początek o godzinie 10.00 obok Orlika. Akcję zakończy spotkanie przy ognisku.

Nadarzyńska w sobotę

10.04.2024

W sobotę powinna zakończyć się wymiana nawierzchni ul. Nadarzyńskiej na odcinku od Kasztanowej do Słonecznej.

Przetarg na Młochowską unieważniony

10.04.2024

Mimo zgłoszenia trzech ofert gmina Brwinów unieważniła przetarg na rozbudowę ul. Młochowskiej od Południowej do granicy z gminą Nadarzyn.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie