sobota, 13 kwietnia 2024

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Żółwińskie inwestycje

10.06.2020


Przeszło 50 razy pojawia się nazwa Żółwin w opracowanym przez brwinowski ratusz „Raporcie o stanie gminy Brwinów w 2019 r.”, który zostanie omówiony na sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 25 czerwca. Na tej samej sesji odbędzie się głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu.

Z obszernego dokumentu przytaczamy fragmenty dotyczące inwestycji w naszej miejscowości.

Przedszkole
„Na budowę budynku przedszkola wydatkowano kwotę 9.467.952,72 zł, w tym w 2018 roku kwotę 2.540.163,19 zł, a pozostałą kwotę 6 927 789,53 zł w 2019 roku. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę 84 800,00 zł, w tym w roku 2018 została wypłacona kwota 14 133,32 zł, a pozostała kwota 70 666,68 zł w roku 2019. Za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych wydatkowano kwotę 17.578,50 zł, w tym w roku 2018 kwotę 5.836,06 zł, zaś w roku 2019 kwotę 11.742,43 zł. Wykonane zostało zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku przedszkola na kwotę 11.880,00 zł. Zakupiono i zmontowano meble do nowego budynku przedszkola na kwotę 129.806,00 zł. Zakupiono i zmontowano meble do gabinetu dyrektora i sekretariatu na kwotę 15.744,00 zł. Zakupiono i zainstalowano monitory interaktywne na kwotę 51.906,00 zł. Zakupiono sprzęt kuchenny - wyposażenie kuchni na kwotę 14.726,79 zł. Zakupiono elektroniczny sprzęt biurowy na kwotę 33.094,00 zł. Zamontowanych zostało 7 sztuk samozamykaczy do drzwi na zapleczu kuchennym na kwotę 3.444,00 zł. Zapłacono kwotę 3 318,99 zł za dostawę mebli. Zapłacono kwotę 3 597,98 zł za zakup mebli do aneksu kuchennego. Zapłacono kwotę 3 816,15 zł za dostawę i montaż mebli kuchennych. Zakupiono pianino za kwotę 2 190,00 zł oraz kosze do segregacji za kwotę 1 588,00 zł. Dokonano przyłączenia przedszkola do sieci dystrybucji na kwotę 17.486,85 zł., w tym w roku 2018 na kwotę 8.104,35 zł, zaś pozostałą kwotę 9.382,50 zł w roku 2019. Dokonano przyłączenia przedszkola do sieci na kwotę 3 980,87 zł”.

Szkoła
„Zmodernizowano zespół szatniowy w budynku szkoły na kwotę 14 760,00 zł. Wykonano ekspertyzę ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły na kwotę 15 375,00 zł, wykonano ekspertyzę techniczną budynku szkoły na kwotę 12 915,00 zł. Przeprowadzono modernizację szatni - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej oraz luksferów na stolarkę aluminiową oraz zakupiono szafki dla uczniów w budynku szkoły na kwotę 40 643,39 zł. Zmodernizowano łazienki i przebieralnię przy sali gimnastycznej i remont kominów na kwotę 476 780,39 zł”.

Kanalizacja
„Wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej w Żółwinie z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowano i wybudowano brakujące odcinki sieci wraz z odgałęzieniami na kwotę 3 769 950,00 zł. W roku 2018 wypłacono kwotę 147 000,00 zł, zaś w roku 2019 wypłacono kwotę 1 926 000,00 zł. Pozostała kwota 1 696 950,00 zł do wypłaty w roku 2020”.

Chodnik
„Wybudowany został chodnik wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta na kwotę 655 590,00 zł.”.
Ponadto raport wymienia przestawienie słupów telekomunikacyjnych wraz z okablowaniem przy ul. Słonecznej na kwotę 15 375,00 zł, przebudowę oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej oraz zagospodarowanie placu NIVEA na kwotę 7 344,00 zł.

W dokumencie uwzględniono także pomoc rzeczową udzieloną przez gminę powiatowi pruszkowskiemu na inwestycje w Żółwinie:
- na aktualizację „dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1502W ul. Kasztanowej w Żółwinie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3109W ul. Nadarzyńską do granicy Miasta Podkowa Leśna w zakresie przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową oraz ciąg pieszo-rowerowy, przebudowę energetyki, przebudowę teletechniki. Na wykonanie zadania gmina przeznaczyła 39.360,00”.
- „na aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Nadarzyńskiej z ul. Kasztanową w Żółwinie. Na wykonanie zadania gmina przeznaczyła 11.070,00 zł”;
- „na przebudowę słupów kolidujących z budową ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1502W ul. Słonecznej w Żółwinie, na odcinku od ul. Makowej do dz. nr 399/2. Na wykonanie zadania gmina przeznaczyła 16.000,00 zł”.

Raport wspomina też o utwardzeniu 38 odcinków dróg i ulic w gminie, wśród nich było 5 w Żółwinie i Tereni. (ike)



skomentuj na FB

Sąsiedzkie sprzątanie Żółwina

11.04.2024

Koło Gospodyń Wiejskich „Żółwin na Obcasach” i sołtys zapraszają mieszkańców w najbliższą sobotę na sąsiedzkie sprzątanie Żółwina. Początek o godzinie 10.00 obok Orlika. Akcję zakończy spotkanie przy ognisku.

Nadarzyńska w sobotę

10.04.2024

W sobotę powinna zakończyć się wymiana nawierzchni ul. Nadarzyńskiej na odcinku od Kasztanowej do Słonecznej.

Przetarg na Młochowską unieważniony

10.04.2024

Mimo zgłoszenia trzech ofert gmina Brwinów unieważniła przetarg na rozbudowę ul. Młochowskiej od Południowej do granicy z gminą Nadarzyn.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie