Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 28 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Suszej na Mokrej?

(27.07.2012) - wspólne sprawy

Rada Miejska w Brwinowie podjęła wczoraj decyzję, która może otworzyć drogę do odwodnienia odcinka ulicy Nadarzyńskiej oraz ulicy Mokrej – poinformował zolwin.pl
KAROL MARCHWIAK, sołtys Żółwina.

W czasie czwartkowej sesji Rada Miejska w Brwinowie upoważniła Burmistrza Gminy do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty siedmiuset tysięcy złotych. Uzyskane środki zostałyby wykorzystane na wsparcie zadań związanych z odbudową urządzeń i obiektów melioracyjnych oraz ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi.

Uchwała Rady Miejskiej nie wymienia miejsc, do których trafiłyby pozyskane środki. Karol Marchwiak jest przekonany, że pieniądze zostałyby przeznaczone m.in. na odwodnienie odcinka ulicy Nadarzyńskiej od przepustu zlokalizowanego na wysokości ulicy Bażantów do ulicy Mokrej i wzdłuż Mokrej do rowu melioracyjnego RS 11.

W wyniku zniszczenia zbudowanego w okresie międzywojennym systemu melioracyjnego i zburzenia przepustu pod Nadarzyńską w 2010 i 2011 r. wezbrana woda wdzierała się na posesje, podtapiała domy, przelewała się przez ulicę Nadarzyńską, którą z tego powodu musiano wyłączyć z ruchu.

Sytuację częściowo poprawiło wybudowanie wiosną 2011 r. nowego przepustu pod Nadarzyńską. Jednak dopiero połącznie przydrożnych rowów z rowem RS 11 (głębokim kanałem biegnącym m.in. wzdłuż ulicy Zarybie, który wykopano przed 1878 r.) uchroni mieszkańców przed podtopieniami. (ike)


Komentarze użytkowników


Piotr (31-07-2012 22:22)

podobno był kiedyś rów wzdłuż ulicy Słonecznej, bez rowu sam przepust w ul. Nadarzyńskiej, nie spełni swojego zadania
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie