Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

czwartek, 24 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Dwór Regulskich w Żółwinie!

(23.06.2015) - wspólne sprawy

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej znajduje się na terenie Żółwina. Myląca nazwa uczelni, jej podkowiański adres (ul. Jana Pawła II 39) oraz brak tablicy informacyjnej z nazwą "Żółwin" sprawiły, że jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc naszej miejscowości nie jest z nią kojarzone nawet przez rdzennych mieszkańców.

W ubiegły piątek burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński na profilu zolwin.pl na Facebooku zwrócił uwagę na nieścisłość podanej przez nas informacji o przynależności uczelni do Podkowy Leśnej. Na dowód przesłał ortofotomapę oraz napisał, że podatki od nieruchomości WSTH płaci w Brwinowie.

Potwierdzenie tego stanu rzeczy znaleźliśmy m.in. w portalu gminy Brwinów. W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków umieszczono dwór z parkiem i spichlerz w Zółwinie-Zarybiu. Co ciekawe, nie ma na nim innych obiektów zabytkowych w naszej wsi – XIX-wiecznego pałacu przy Nadarzyńskiej i XVIII-wiecznego spichlerza na terenie "Wolty".

W uchwalonym w 2004 r. i nadal obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania teren, na którym stoją budynki uczelni, określa się jako "zabytkowy zespół parkowo-dworski w Żółwinie-Zarybiu". Trudno zatem zrozumieć, że został on całkowicie pominięty w "Planie odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020". Szkoda, bo to powód do dumy. Tu mieszkał Janusz Regulski - współzałożyciel Podkowy Leśnej, tu urodził się jego syn – prof. Jerzy Regulski, twórca obowiązującej reformy samorządowej, tu w okresie okupacji wielokrotnie bywał wybitny przedstawiciel Polskiego Państwa Podziemnego Stefan Korboński.

- Wiemy, że uczelnia mieści się na terenie Żółwina, jednak nie zmienimy nazwy ani adresu, bowiem od dziesięcioleci jesteśmy kojarzeni na całym świecie jako szkoła adwentystów w Podkowie Leśnej – powiedział zolwin.pl Waldemar Kutrzeba, zarządca nieruchomości WSTH.

W tej sytuacji ponawiamy prośbę do burmistrza Arkadiusza Kosińskiego o podjęcie działań zmierzających do ustawienia w rejonie skrzyżowania ul. Młochowskiej i Jana Pawła II tablicy informacyjnej z nazwą "Żółwin", a także przywrócenie usuniętego rok temu z placu zabaw przy Nadarzyńskiej planu Żółwina, wyraźnie pokazującego przynależność do naszej wsi zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Żółwinie-Zarybiu.

Cieszymy się, że jedną z imprez w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w gminie Brwinów zorganizowano na terenie WSTH. Mamy nadzieję, że w przyszłości uczelnia zostanie ściślej zintegrowana z Żółwinem i naszą gminą. (ike)Dwór Regulskich w Żółwinie!Komentarze użytkowników


Wojtek (24-06-2015 13:32)

Trzeba Żółwin wciągnąć administracyjnie do Podkowy Leśnej, przynajmniej burmistrz nie będzie wygadywał że mu pdokowiańskie drogi słoiki z Żółwina rozjeżdżają, bo podatki dostanie.


Lidia Magdalena Rogowska (24-06-2015 12:05)

Żółwin rozpoczyna/kończy się na ulicy Młochowskiej - południowa strona tej ulicy to Żółwin, północna to teren Podkowy Leśnej. Widać to na wielu mapach. Również na planie Podkowy Leśnej umieszczonym w pobliżu kolejki WKD wyraźnie widać, że ten teren to Żółwin.
Jakieś dwa lata temu wspominałam o tym problemie naszemu ówczesnemu radnemu i wówczas "uspokoił" mnie, że nie mam racji, bo adres mają na Jana Pawła II.
Problem ten dotyczy też paru innych nieruchomości w tym rejonie.

I pojawia się pytanie - co z płaconymi przez właścicieli podatkami? zasilają Podkowę Leśną?

Znak Trójmiasta PTO Podkowa Leśna ustawiła prawidłowo po północnej stronie Młochowskiej, ale tablicę wjazdową z nazwą miasta już nieprawidłowo po północnej stronie ulicy Zarybie w Żółwinie.

Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu. Mam nadzieję, że nasz burmistrz pilnie wyjaśni tę sprawę.
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie