Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

sobota, 26 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Bezpieczne przedszkole

(10.07.2015) - wspólne sprawy

Choć budowa przedszkola w Żółwinie ma się rozpocząć w przyszłym roku, już teraz władze gminy Brwinów powinny zadbać o bezpieczny wjazd na jego teren.

Zgodnie z projektem do przedszkola będzie się wjeżdżać od strony ul. Nadarzyńskiej, w odległości 20 metrów od skrzyżowana z Kasztanową. To najniebezpieczniejsze miejsce w naszej miejscowości, doszło tu do szeregu kolizji. Sytuację komplikuje rosnące z roku na rok natężenie ruchu, nierespektowanie przez część kierowców znaku pierwszeństwa przejazdu oraz sąsiedztwo OSP, której samochody wyjeżdżają na sygnale do akcji.

- Wielokrotnie jako radny postulowałem, by od strony Nadarzyńskiej była jedynie droga pożarowa, natomiast wjazd na teren przedszkola należałoby przenieść na przeciwległą stronę nieruchomości. Tam znajduje się droga dochodząca do ul. Szkolnej o nieuregulowanym statusie prawnym. Aby go uregulować, gmina musiałaby kupić teren drogi od prywatnych właścicieli – powiedział zolwin.pl Mieczysław Zieliński. Poinformowany o problemie obecny radny Józef Streżyński zapewnił nas, że poruszy tę sprawę na forum gminy. (ike)

Stara brama od strony drogi dochodzącej do ul. SzkolnejBezpieczne przedszkoleKomentarze użytkowników


Józef Streżyński (29-07-2015 18:08)


"Podczas badań księgi wieczystej nr WA1P/00048406/1 w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzonej dla działki ew. nr 505 w Żółwinie pracownik Urzędu Gminy Brwinów stwierdził, że działka ta stanowiła współwłasność sześciorga rodzeństwa, w tym m. in. Stanisławy Ziomskiej. W tej księdze wieczystej nie ma żadnych wpisów ani dokumentów stwierdzających prawo przejazdu właścicieli obecnej działki ew. nr 224/3 przez działkę ew. nr 505 do drogi publicznej." --- Taki oto jest obecnie stan prawny interesującej nas drogi. Wygląda na to, że dojazd do terenu przyszłego przedszkola od ul. Szkolnej jest dziś formalnie niemożliwy, ponieważ istniejąca tam droga prowadzi przez terenen prywatny. Czy właściciele zgodzą się odstąpić gminie odpowiednie kawałki swych działek pod budowę drogi dojazdowej do przedszkola? Czy dla dobra społecznego zechcą narazić się na wzmożony ruch samochodowy przy swoich posesjach? Zacząć musimy od uzyskania deklaracji w tym temacie ze strony zainteresowanych mieszkańców Żółwina.


Józef Streżyński (14-07-2015 16:34)

Celem ustalenia stanu prawnego drogi prowadzącej do przyszłego przedszkola, a odchodzącej od strony ul. Szkolnej, udałem się 14.07 br. wraz z PP. Haliną i Karolem Marchwiak do urzędu Gminy Brwinów. Po wstępnej rozmowie z Kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami, P. Heleną Piotrowską ustaliliśmy tok dalszego postępowania. W przeciągu najbliższego tygodnia Urząd Gminy wydeleguje swego pracownika do Archiwum Ksiąg Wieczystych, aby zbadał tytuły własności działki, która jest w chwili obecnej używana jako w/w droga. Dopiero po ustaleniu stanu prawnego tego terenu, będzie można zastanowić się nad możliwością modyfikacji planu zagospodarowania działki po Kółku Rolniczym, a przeznaczonej obecnie pod budowę przedszkola.
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie