Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

czwartek, 24 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Fundusz sołecki inaczej

(14.08.2015) - wspólne sprawy

Wydatki z funduszu sołeckiego powinny wskazywać na najpilniejsze potrzeby mieszkańców związane z ich bezpieczeństwem i jakością życia, dlatego proponuję zastanowienie się nad inną niż do tej pory strukturą rozdysponowania tych pieniędzy – powiedział zolwin.pl były wieloletni radny Mieczysław Zieliński i przedstawił do rozważenia własne propozycje.

1. Udzielenie przez gminę Brwinów pomocy rzeczowej z funduszu sołeckiego Starostwu Powiatowemu w Pruszkowie na wykonanie dokumentacji chodnika wzdłuż ulicy Nadarzyńskiej – od Szkolnej do Pochyłej. Chodnik poprawiłby m.in. bezpieczne dojście do przychodni w Owczarni.
2. Udzielenie przez gminę Brwinów pomocy rzeczowej z funduszu sołeckiego Starostwu Powiatowemu w Pruszkowie na wykonanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa i estetyki ul. Kasztanowej. Chodzi o usunięcie suchych i chorych drzew oraz topoli rosnących bezpośrednio przy jezdni, remont chodnika i przepustów pod chodnikiem (użyte do ich budowy płytki pękają), uporządkowanie oraz obsadzenie krzewami i kwiatami skarpy po zachodniej stronie ulicy, przebudowę części oświetlenia ulicy zasłoniętej przez konary drzew, wykonanie nowej nakładki asfaltowej na Kasztanowej wraz z budową krawężnika po wschodniej stronie ulicy zapobiegającego pękaniu jezdni.
3. Wykonanie – w oparciu o istniejące studnie na terenie OSP – awaryjnego ogólnodostępnego źródła wody pitnej dla mieszkańców i strażaków (chodzi m.in. o zakup pomp i agregatu prądotwórczego). (ike)


inne propozycje czytelników >>>

Fundusz sołecki inaczejKomentarze użytkowników


Mieczysław Zieliński (19-08-2015 14:42)

Istnieją formalne narzędzia, aby moje propozycje zostały zrealizowane bez naruszenia prawa.Pani Lidii bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi i komentarz.


Józef Streżyński (18-08-2015 11:10)

Szanowni Państwo.
Z tego, co wiem, Urząd Gminy zatrunia sporą liczbę pracowników gospodarczych. Teren gminy jest jednak dość rozległy i podejrzewam, że z tego powodu bywają oni w Żółwinie stosunkowo nieczęsto. W związku z powyższym sołectwo przeznaczyło konkretną sumę pieniędzy ze swego funduszu na zakup narzędzi i zatrunienie Gospodarza Wsi. Jego obowiązkiem jest utrzymywanie porządku na odpowiednim poziomie. Mam nadzieję, że P. Karol Marchwiak, sołtys Żółwina zagląda na tę stronę, aby wychwycić wszelkie uwagi poczynione przez mieszkańców. Zaproszony jestem na dzisiejsze posiedzenie Rady Sołeckiej, zatem poruszę tę sprawę.


K.M. (18-08-2015 08:12)

Też uważam, że sprzątnie wsi należy do obowiązków Gminy, jeśli jednak ma zostać jak jest, to trzeba sprzątać tak jak w Podkowie, porządnie. Chodzi mi o wykaszanie poboczy i rowów. Na odwodnienie ulicy Nadarzyńskiej wydano milion, a rów przy niej kompletnie zarósł. Na ulicy Szkolnej obok chodnika ułożono fajny pas kamieni, teraz wystają z niego badyle. Nikomu to nie przeszkadza.


Józef Streżyński (17-08-2015 23:41)

Istotnym celem Funduszu Sołeckiego jest stworzenie możliwości dla narodzin lokalnej inicjatywy mieszkańców. Stronka zolwin.pl świetnie służy tej sprawie. Jakkolwiek brakuje mi szerszej debaty na temat najlepszego rozdysponowania przeznaczonych nam pieniędzy, to jednak zgłaszane tu propozycje są bardzo cenne. Dodam tylko, że wnioskowałem już dawno konieczność dostawienia kilku latarń wzdłuż chodnika na ciemnej części ul. Kasztanowej, a budowę nowych chodników będę usilnie lansował na miarę finansowych możliwości gminy.


Lidia Magdalena Rogowska (15-08-2015 08:42)

Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301)[1], która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.)

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
służyć poprawie życia mieszkańców,
NALEŻEC DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,
być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Propozycje Pana są bardzo dobre, ale wydają się niezgodne z ustawą, bo dotyczą dróg powiatowych;
uważam, że nasz radny powinien zgłosic Pana wnioski na Radzie Gminy i domagać się ich realizacji przez gminę
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie