Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

niedziela, 27 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Rocznica szkoły

(30.08.2015) - wspólne sprawy

25 lat temu - 3 września 1990 r. - po kilkunastoletniej przerwie w Żółwinie ponownie zabrzmiał szkolny dzwonek.

Szkoła podstawowa w naszej wsi została zlikwidowana w wyniku przyjęcia w 1973 r. decyzji o tworzeniu gminnych szkół zbiorczych (takie szkoły działały mi.in. w Brwinowie i Podkowie Leśnej). Tym samym pozbawiono Żółwin nie tylko placówki oświatowej, lecz także ośrodka kulturotwórczego integrującego przez kilkadziesiąt lat mieszkańców.

Pierwsze zajęcia szkolne w Żółwinie zaczęły się w okresie międzywojennym. W latach 30. czteroklasowa (a więc niepełna) szkoła podstawowa mieściła się w wynajmowanym pokoju w istniejącym do dziś domu przy ul. Słonecznej 10. Wszystkie lekcje prowadziła jedna nauczycielka. Założony przez mieszkańców Komitet Budowy Szkoły w 1938 r. przystąpił do wzniesienia budynku na terenie podarowanym przez Michała Natansona przy obecnej ul. Szkolnej. Do końca lat 40. zdołano oddać do użytku jedynie dwie izby szkolne. Budowę dokończono w latach 50., gdy kierownikiem szkoły był Józef Owczarek, który zorganizował Komitet Rozbudowy Szkoły. Pełna (wówczas siedmioletnia) szkoła podstawowa powstała dzięki pracy społecznej mieszkańców, finansowano ją m.in. z darowizn oraz środków uzyskanych z zabaw i loterii fantowych. Mieszkańcy żyli sprawami szkoły, zaś szkoła pomagała w rozwoju wsi. Józef Owczarek założył Ochotniczą Straż Pożarną, wraz z uczniami brał udział w akcji zalesienia terenów między Szkolną i Słoneczną. (ike)Rocznica szkoły

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie