Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 28 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Co z tą remizą?

(07.07.2016) - wspólne sprawy

Czy budowa garażu OSP w Żółwinie została wstrzymana z powodu usterek (jeśli tak, to jakich), czy ulewne deszcze spowodowały uszkodzenie tynków wewnętrznych, instalacji itd., czy wykonawca naruszył proces technologiczny, a jeśli tak, to czy poniósł (poniesie) konsekwencje, czy istnieje zagrożenie zakłócenia realizacji inwestycji (np. poprzez opóźnienie jej zakończenia)? – te pytania skierował w środę zolwin.pl do Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów.

W czwartek Mirosława Kosiaty, kierownik Biura Promocji, przysłała następującą odpowiedź: "Umowa dotycząca budowy garażu OSP nadal obowiązuje – jako termin zakończenia wskazany jest 30 listopada 2016 r. Jakkolwiek w trakcie realizacji dużych inwestycji pojawiają się czasem momenty intensyfikacji prac, a czasami zwolnienie tempa, lecz kluczowe jest wywiązanie się przez wykonawcę z całości umowy. Ten termin jak na razie nie jest zagrożony – ani przez ulewne deszcze, ani przez konieczność dokonania poprawek, ani przez przedłużające się oczekiwanie na wykonanie pokrycia dachowego. Gmina Brwinów ze swej strony czuwa nad realizacją prac, omawiając na bieżąco z wykonawcą pojawiające się trudności i wnosząc też swoje uwagi. Wykonawca ponosi konsekwencje swoich błędów, wykonując poprawki na własny koszt i tak organizując prace, aby oddać budynek w terminie i w standardzie zgodnym z umową". (ike)Co z tą remizą?

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie