Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 28 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Cztery razy Żółwin

(22.09.2016) - wspólne sprawy

Budowa kanalizacji, ochrona krajobrazu, przezwyciężenie chaosu urbanistycznego i integracja z Podkową - to niektóre wyzwania stojące przed Żółwinem.

1.Bliżej Podkowy
Z granicy Żółwina do Urzędu Miasta Podkowa Leśna jest niespełna kilometr, do Urzędu Gminy Brwinów – przeszło trzy. Podobnie rzecz się ma z policją, biblioteką, ośrodkiem kultury, parkiem, kawiarnią, cukiernią, kwiaciarnią. Żółwin obsługuje podkowiańska poczta, mamy ten sam kod. Większość mieszkańców Żółwina jeździ do Warszawy przez Podkowę lub z Podkowy – wukadką. Stan dróg i chodników w Podkowie, plany budowy Park&Ride przy WKD i dróg rowerowych w tej miejscowości interesują mieszkańców Żółwina bardziej niż podobne zamierzenia w Brwinowie. Studenci Politechniki Warszawskiej biorący udział w ub.r. w konkursie na projekty zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej podkreślili, że Podkowa wraz z Żółwinem i Owczarnią stanowią wspólną przestrzeń i planowanie powinno być wspólne. Jednym z warunków przemyślanego rozwoju Żółwina jest ściślejsze współdziałanie władz gminy Brwinów i Podkowy Leśnej sprzyjające integracji naszych miejscowości.

2.Zasypać szamba
W 2005 r. wielu mieszkańców Żółwina wpłaciło ponad 600 zł na budowę projektu przyłącza kanalizacyjnego. Ówczesne plany budowy kanalizacji spełzły na niczym, lecz wpłaconych kwot nie zwrócono. Sieć kanalizacyjna przekroczy granice Żółwina prawdopodobnie w 2018 r., co najlepiej obrazuje skalę opóźnienia najważniejszej i najpilniejszej inwestycji w naszej wsi.

3.Ocalić krajobraz
A w zasadzie to, co jeszcze można uratować. Walory naszej wsi doceniono, włączając sporą jej część do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w jego ramach wydzielono strefę ochrony urbanistycznej, czyli "teren posiadający szczególne wartości przyrodnicze", położony na północ od ul. Zachodniej i Nadarzyńskiej. Niewiele z tego wynika, gdyż rozporządzenie wojewody w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pojawiło się kilka lat po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza intensywną zabudowę. Najcenniejszym zasobem krajobrazowym Żółwina pozostaje teren Agencji Nieruchomości Rolnych po zachodniej stronie ul. Szkolnej.

4.Połączyć ulice
Nazwa ulicy Niecałej przestała być aktualna po połączeniu jej z Mokrą. Jednak ulic „niecałych”, czyli ślepych, w Żółwinie nie brakuje. To jeden z przejawów chaosu urbanistycznego w naszej wsi. O ile na północ od Nadarzyńskiej mamy zadowalającą sieć ulic, to na południe od niej dominują niepołączone, na ogół wąskie odnogi. Tak wygląda sytuacja np. między Nadarzyńską, Szkolną, Graniczną i Słoneczną oraz między Nadarzyńską, Słoneczną, Południową i Młochowską. Układ ulic w tej części Żółwina wydłuża drogę do domów, zwiększa ruch pojazdów na kilku głównych ulicach, utrudnia rozbudowę infrastruktury. kp



Cztery razy Żółwin





barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolną



podpatrzone






partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie