Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 28 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Chodnik z odwodnieniem

(26.01.2015) - wspólne sprawy

Na całym odcinku ul. Nadarzyńskiej, na którym zostanie zbudowany chodnik, projektowana jest kanalizacja deszczowa z włączeniem jej do istniejącego kolektora przy ul. Mokrej – wyjaśnił wiceburmistrz Sławomir Walendowski w pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez radnego Józefa Streżyńskiego.

"Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów ulicznych zaprojektowanych co około 40 m. Na skrzyżowaniu z ul. Klonową również takie wpusty pojawią się, uniemożliwiając spływ wód na ww. ulicę" – napisał Sławomir Walendowski, odnosząc się do obaw radnego, że na odcinku Nadarzyńskiej "od Kasztanowej do Klonowej krawężnik chodnika będzie stanowił rynsztok dla całej wody opadowej z jezdni", zaś woda będzie się wlewać w ulicę Klonową "jak w lejek".

Radny w pytaniach zwrócił uwagę na fakt, że projektowany chodnik biegnie najpierw (od Kasztanowej do Klonowej) po północnej stronie Nadarzyńskiej, zaś potem – po południowej. W jego opinii lepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie chodnika po tej samej – północnej - stronie. Wiceburmistrz Sławomir Walendowski wyjaśnił, że jest to niewykonalne m.in. ze względu na węższy pas pobocza po północnej stronie oraz brak możliwości przesunięcia pasa jezdni.

Termin ogłoszenia przetargu na budowę chodnika jest uzależniony od uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a to z kolei wymaga spełnienia określonych przez prawo warunków technicznych. W tym przypadku chodzi m.in. o wykonanie ściętego narożnika na skrzyżowaniu Nadarzyńskiej z Kasztanową, który powinien znaleźć się na obecnej działce prywatnej. "O zakończeniu całej procedury, pozwalającej na ogłoszenie przetargu na budowę chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie, powiadomię Pana odrębnym pismem" – napisał Sławomir Walendowski w liście do Józefa Streżyńskiego.

W przesłanym zolwin.pl mailu radny zapewnił: "Postanowiłem monitorować tę inwestycję w szczególny sposób. Dlatego proszę zgłaszać mi ewentualne pytania na ten temat, a obiecuję, że nie pozostaną bez odpowiedzi". (ike)Chodnik z odwodnieniem


barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie