Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

czwartek, 24 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Pieniądze dla Żółwina

(31.07.2012) - wspólne sprawy

29 457,80 złotych – tyle pieniędzy może otrzymać Żółwin w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r. Na co wydalibyście je?

Fundusz sołecki to pieniądze przekazywane z budżetu gminy sołectwu na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. W tym roku fundusz sołecki Żółwina został przeznaczony m.in. na odśnieżarkę (jeszcze nie została kupiona), prace porządkowe, wykaszanie, odśnieżanie, dofinansowanie ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej, imprezy integracyjne.

Sołtys Karol Marchwiak chciałby w przyszłym roku ze środków sołeckich m.in. wymienić dwie stare wiaty na przystankach autobusu szkolnego przy ulicy Słonecznej. Decydujący głos w sprawie rozdysponowania środków będzie miało zebranie wiejskie (organ uchwałodawczy sołectwa), które odbędzie się w pierwszej połowie września. Uchwali ono wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, w którym zostanie przedstawiony plan wydatków wraz z ich uzasadnieniem.

Wniosek trafi do Burmistrza. Jeśli uzna on, że dokument jest sporządzony prawidłowo, przekaże go Radzie Miejskiej Gminy Brwinów. Do niej należy ostateczna decyzja o przyznaniu pieniędzy.

Fundusz sołecki można przeznaczyć m.in. na urządzenie placu zabaw dla dzieci (w Żółwinie już jest), sadzenie krzewów i drzew, utrzymanie porządku. To najbardziej typowe przedsięwzięcia. Można z pewnością zgłosić bardziej oryginalne pomysły – ważne, by miały one na celu poprawę warunków życia mieszkańców i by ich realizacja nie przekroczyła zaplanowanej kwoty.

Czekamy na Wasze propozycje! Zbierzemy je i opublikujemy przed zebraniem wiejskim. (ike)

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie