Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

czwartek, 24 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Trójmiasto Ogrodów – głos z Żółwina

(14.06.2015) - wspólne sprawy

16 czerwca na wspólnym posiedzeniu radnych z Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka zostaną określone kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO). Choć w przygotowanym dokumencie powtarza się hasło zrównoważonego rozwoju, to integracja trzech gmin może utrwalić zacofanie Żółwina.

Nie wiadomo też, czy realizacja inwestycji w ramach PTO nie wpłynie na zmniejszenie inwestycji w naszej wsi zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Brwinów na lata 2014-2020.

"Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów", które mają być zaakceptowane we wtorek, wymieniają dwie inwestycje na terenie Żółwina: cmentarz przy ul. Szkolnej i udrożnienie połączenia naszej wsi (a także Tereni i Owczarni) z trasą katowicką. Obie są korzystne dla Podkowy Leśnej. Budowa "układu dróg omijających Podkowę Leśną" (tak napisano w dokumencie) zmniejszy bowiem uciążliwy ruch samochodowy w tej miejscowości. Cmentarz przy Szkolnej ma być nekropolią całego Trójmiasta Ogrodów, jednak – jak stwierdzono we "Wspólnych kierunkach…" – będzie on przeznaczony szczególnie dla "Brwinowa i Podkowy Leśnej w ramach wspólnej parafii w Podkowie L.". Tekst wymienia parafię w Podkowie Leśnej, ale cmentarz ma być nie parafialny (wyznaniowy), lecz komunalny, co odnotowano obok. Nie bardzo wiadomo, jaki będzie jego status: gminny czy trójmiejski. W obowiązującym nadal Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Brwinów na lata 2014-2020 przeznaczono 5 mln na budowę cmentarza w Żółwinie, którego celem jest "zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy". W przyjętej 10 czerwca br. przez Radę Miejską w Brwinowie uchwale wyrażającej zgodę na nieodpłatne nabycie przez burmistrza od Agencji Nieruchomości Rolnych 15-hektarowego terenu pod cmentarz komunalny nie znalazło się stwierdzenie, że ma on służyć także innym gminom.

Choć jeden z rozdziałów "Głównych kierunków…" jest poświęcony ochronie środowiska, to nie ma w nim mowy o przyspieszeniu budowy kanalizacji w Żółwinie i Owczarni, np. poprzez pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (Owczarnia i część Żółwina leżą w strefie obszaru chronionego). Dotychczasowe tempo robót nie wskazuje, by kolektor kanalizacyjny przekroczył granicę Żółwina do końca obecnej kadencji samorządu, czyli 2018 r.

Żółwin - mimo atrakcyjnego położenia i walorów przyrodniczo-krajobrazowych – nie został uwzględniony w strategii kultury fizycznej i rekreacji PTO. "Główne kierunki…" nie wymieniają żadnej ścieżki rowerowej wiodącej przez naszą wieś ani nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Za to np. w Milanówku powstanie skatepark.

Burmistrz powtarza, że poprawa stanu dróg w Żółwinie nie nastąpi, dopóki nie zostanie zbudowana kanalizacja. Ale – co przyznają same władze gminy - budowa kanalizacji w naszej miejscowości to kwestia odległej perspektywy.

- Nie możemy się doczekać ogłoszenia przetargu w prozaicznej sprawie budowy chodnika wzdłuż najbardziej ruchliwego fragmentu Nadarzyńskiej, głównej ulicy Żółwina – mówi zolwin.pl Mieczysław Zieliński, były wieloletni radny Rady Miejskiej w Brwinowie. - Tymczasem mieszkańcy skanalizowanych Kań, mający dobre drogi i chodniki, sadzą róże. W stosunku do nich mamy co najmniej kilkunastoletnie zapóźnienie. Chcielibyśmy mieć nadzieję, że w jego odrobieniu pomogą przyjazne dla Żółwina działania władz gminy oraz ścisła – z pewnością konieczna i pożyteczna – współpraca trzech gmin PTO. (ike)Trójmiasto Ogrodów – głos z Żółwina


barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie