Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

niedziela, 27 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Dwór Regulskich w Żółwinie!

(23.06.2015) - wspólne sprawy

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej znajduje się na terenie Żółwina. Myląca nazwa uczelni, jej podkowiański adres (ul. Jana Pawła II 39) oraz brak tablicy informacyjnej z nazwą "Żółwin" sprawiły, że jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc naszej miejscowości nie jest z nią kojarzone nawet przez rdzennych mieszkańców.

W ubiegły piątek burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński na profilu zolwin.pl na Facebooku zwrócił uwagę na nieścisłość podanej przez nas informacji o przynależności uczelni do Podkowy Leśnej. Na dowód przesłał ortofotomapę oraz napisał, że podatki od nieruchomości WSTH płaci w Brwinowie.

Potwierdzenie tego stanu rzeczy znaleźliśmy m.in. w portalu gminy Brwinów. W wykazie obiektów wpisanych do rejestru zabytków umieszczono dwór z parkiem i spichlerz w Zółwinie-Zarybiu. Co ciekawe, nie ma na nim innych obiektów zabytkowych w naszej wsi – XIX-wiecznego pałacu przy Nadarzyńskiej i XVIII-wiecznego spichlerza na terenie "Wolty".

W uchwalonym w 2004 r. i nadal obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania teren, na którym stoją budynki uczelni, określa się jako "zabytkowy zespół parkowo-dworski w Żółwinie-Zarybiu". Trudno zatem zrozumieć, że został on całkowicie pominięty w "Planie odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020". Szkoda, bo to powód do dumy. Tu mieszkał Janusz Regulski - współzałożyciel Podkowy Leśnej, tu urodził się jego syn – prof. Jerzy Regulski, twórca obowiązującej reformy samorządowej, tu w okresie okupacji wielokrotnie bywał wybitny przedstawiciel Polskiego Państwa Podziemnego Stefan Korboński.

- Wiemy, że uczelnia mieści się na terenie Żółwina, jednak nie zmienimy nazwy ani adresu, bowiem od dziesięcioleci jesteśmy kojarzeni na całym świecie jako szkoła adwentystów w Podkowie Leśnej – powiedział zolwin.pl Waldemar Kutrzeba, zarządca nieruchomości WSTH.

W tej sytuacji ponawiamy prośbę do burmistrza Arkadiusza Kosińskiego o podjęcie działań zmierzających do ustawienia w rejonie skrzyżowania ul. Młochowskiej i Jana Pawła II tablicy informacyjnej z nazwą "Żółwin", a także przywrócenie usuniętego rok temu z placu zabaw przy Nadarzyńskiej planu Żółwina, wyraźnie pokazującego przynależność do naszej wsi zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Żółwinie-Zarybiu.

Cieszymy się, że jedną z imprez w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w gminie Brwinów zorganizowano na terenie WSTH. Mamy nadzieję, że w przyszłości uczelnia zostanie ściślej zintegrowana z Żółwinem i naszą gminą. (ike)Dwór Regulskich w Żółwinie!


barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie