Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 28 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Czekamy na inwestycje

(08.11.2015) - wspólne sprawy

Wkrótce Rada Miejska w Brwinowie przystąpi do dyskusji nad budżetem na rok przyszły. Mamy nadzieję, że nie pominie potrzeb Żółwina. Zostały one zapisane w obowiązujących do dziś dokumentach.

W przyjętym 21 czerwca 2011 r. przez Radę Miejską „Planie odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020” znalazły się m.in.: budowa 17 km kanalizacji grawitacyjno-pompowej wraz z przepompowniami i odgałęzieniami do granic posesji; ułożenie nawierzchni asfaltowej na brakujących odcinkach dróg powiatowych oraz otwarcie układu połączeń komunikacyjnych w kierunku południowym i wschodnim; rozbudowa Zespołu Szkół o nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę i stołówkę, budowa przedszkola, budowa 4 km chodników, przebudowa garaży OSP.

Zgodnie z uchwalonym 14 maja 2014 r. przez Radę Miejską „Wieloletnim planem inwestycyjnym gminy Brwinów na lata 2014-2020” w latach 2014-2017 powinien powstać chodnik przy Nadarzyńskiej (od Szkolnej do Leśnej) i Słonecznej (od Nadarzyńskiej do Południowej). W tym roku nie zbudowano chodnika przy Nadarzyńskiej, choć znalazł się on w planie inwestycji. W 2015 r. – tak zapisano w WPI - miała się rozpocząć przebudowa garaży OSP (koniec zadania wycenionego na 600 tys. zł określono na 2016 r.). Na lata 2016-2017 zaplanowano budowę przedszkola przy Nadarzyńskiej (projekt budynku wykonano już w 2012 r.), a także 16 km sieci kanalizacyjnej (razem dla Owczarni i Żółwina). (ike)Czekamy na inwestycje


barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie