Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 28 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Iskry lecą, prądu nie ma

(24.08.2012) - wspólne sprawy

To zaniedbania w modernizacji i remoncie sieci przesyłowej, a nie trudności z dostępem energetyków do linii przebiegających przez prywatne działki są podstawową przyczyną przerw w dostawach energii elektrycznej do Żółwina.

Zamieszczona 23 sierpnia na portalu zolwin.pl odpowiedź rzeczniczki prasowej PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w sprawie niedawnych przerw w dostawach energii elektrycznej jest powierzchowna i nie wyczerpuje istoty zagadnienia. Fakt przebiegania linii energetycznych przez prywatne posesje wynika z wieloletnich zaniedbań w dziedzinie modernizacji linii i ich przenoszenia w pas drogowy, na tereny będące własnością gminy lub powiatu.

Doskonałym przykładem wieloletnich zaniedbań jest lina nN przy ulicach Szkolnej i Granicznej. Została wybudowana w latach 60. poprzedniego wieku, a więc ma ponad 50 lat!

Linia na dużych odcinkach graniczy z lasem oraz z drzewami na obrzeżach działek. Gałęzie drzew opierają się na nieizolowanych przewodach. Podczas opadów deszczu lub śniegu i silnych wiatrach dochodzi u odbiorców energii elektrycznej do skoków napięcia, które już wielokrotnie prowadziły do uszkodzeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Mieszkańcy Żółwina wielokrotnie składali skargi na skoki napięcia w tej linii i związane z tym uszkodzenia urządzeń domowych i biurowych.

W tym miesiącu zwykłe uderzenie piłki kopniętej z boiska Orlik spowodowało iskrzenie i zerwanie tej linii. W ubiegłym roku silny wiatr doprowadził do podobnego jej iskrzenia, zaprószenia ognia i pożaru lasu. Ta linia była już kilkakrotnie zerwana, naprawiana i sztukowana. Z tego powodu jest poważnie osłabiona i grozi ponownym zerwaniem. Ponadto sztukowania spowodowały różnice w długości linii poszczególnych faz i ich zarzucanie na siebie podczas silnych podmuchów wiatrów. Mimo to w ostatnich latach do tej starej linii podłączono kilka kolejnych budynków, wznoszone są kolejne domy, a zatem należy oczekiwać dalszych podłączeń.

Liczne skargi mieszkańców zostały przez PGE Dystrybucja SA wielokrotnie zignorowane. Także moje indywidualne skargi - jako właściciela działek, przez które przechodzi wymieniona linia - nie zostały uznane.

15 czerwca 2011 r. Sołtys Żółwina Karol Marchwiak w przesłanym do PGE Dystrybucja
piśmie wnosił o pilne dokonanie modernizacji wymienionej linii poprzez przeniesienie jej w ciąg ulic Szkolnej i Granicznej oraz wymianę na linię izolowaną (warkocz) na istniejących odcinkach. W szczególności sugerował przeniesienie linii wzdłuż tych ulic na nowe, istniejące już w pasie drogi słupy, a więc na teren będący własnością gminy.

Taki przebieg wyeliminowałby wszystkie wskazane w piśmie Pani Rzecznik przyczyny przerw w dostawach prądu. Tak poprowadzona linia byłaby dostępna w każdej chwili dla służb PGE Dystrybucja i nie wymagałaby każdorazowej zgody właściciela działki. Ponadto, linia wykonana z „warkocza”, a więc wzmocnionego kabla izolowanego, nie byłaby podatna na przebicia, zwarcia czy zerwanie przy każdym deszczu czy wietrze.

Niestety, pismo Sołtysa zostało przez PGE Dystrybucja załatwione odmownie. Uporczywe unikanie przez tę firmę modernizacji i remontów sieci, mimo wielokrotnych apeli i monitów, jest rzeczywistą przyczyną ciągłych problemów z zasilaniem w energię elektryczną mieszkańców Żółwina.

Polska leży w umiarkowanej strefie klimatycznej. Śnieg, wiatr i deszcz są w niej normalnymi zjawiskami atmosferycznymi, infrastruktura PGE Dystrybucja powinna być do nich dostosowana. Również występowanie ptaków, wiewiórek, kun i bobrów nie jest niczym niezwykłym. Linie energetyczne powinny przebiegać w odpowiedniej odległości od drzew i być odporne na powszechnie znane zjawiska meteorologiczne i przyrodnicze.

Paweł Komender

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie