Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

wtorek, 22 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Oszczędności z przetargów powinny zostać w Żółwinie

(21.03.2016) - wspólne sprawy

Przeszło 40 uczestników poniedziałkowego zebrania informacyjno-konsultacyjnego zobowiązało radnego Józefa Streżyńskiego do pisemnego wystąpienia do burmistrza Arkadiusza Kosińskiego o przeznaczenie pieniędzy zaoszczędzonych na przetargach na rozbudowę OSP i budowę chodnika wzdłuż jezdni Nadarzyńskiej na ułożenie chodnika wzdłuż Słonecznej. Jak podkreślił sołtys Karol Marchwiak, projekt tego chodnika jest już gotowy.

Najwięcej emocji wzbudziła przedstawiona przez przewodniczącego Rady Sołeckiej Pawła Komendera koncepcja budowy tzw. łącznika między ul. Graniczną a ul. Grodziską w Starej Wsi, który stanowiłby dojazd do przyszłego węzła Młochów trasy S8. Właściciel majątku Kopana jest gotów odstąpić nieodpłatnie teren pod budowę tej drogi, nie wiadomo jednak, czy podobną wolę wyrazi właściciel terenu znajdującego się w Urszulinie. Zdaniem części uczestników zebrania łącznik doprowadziłby do rozjeżdżenia Żółwina przez kierowców z innych miejscowości, pogorszenia i tak fatalnego stanu naszych dróg i bezpieczeństwa na pozbawionych chodników ulicach. Mimo tych obiekcji większość uczestników spotkania opowiedziała się za dalszym sondowaniem możliwości budowy łącznika.

Według Pawła Komendera pomysł łącznika zrodził się po fiasku wieloletnich starań o ułożenie nawierzchni asfaltowej na Granicznej w kierunku Starej Wsi i Książenic. Uczestnicy spotkania krytykowali władze powiatowe i gminne za stan dróg w Żółwinie, podkreślali, że liczba mieszkańców rośnie, w dodatku w najbliższych latach powstanie cmentarz komunalny – jedyny dojazd do niego zaplanowano od ul. Szkolnej.

Karol Marchwiak przypomniał, że w 2008 r. mieszkańcy Żółwina przekazali nieodpłatnie gminie Brwinów działkę pod budowę przedszkola publicznego. Wciąż nie wiadomo, kiedy ta inwestycja ruszy. Polemizując z opinią podważającą jej sens ze względu na rzekomo małą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, sołtys powołał się na wzrost liczby uczniów w Zespole Szkół w Żółwinie – w 2010 r. było ich 220, zaś obecnie – 290. Będzie ich jeszcze więcej - gmina planuje rozbudowę tej placówki.

Frekwencja na spotkaniu potwierdziła rosnące zainteresowanie mieszkańców sprawami naszej miejscowości. (ike)Oszczędności z przetargów powinny zostać w Żółwinie


barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie