Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

środa, 30 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Wspólne sprawy

Gruntowne odwodnienie

(16.10.2012) - wspólne sprawy

Budowa odwodnienia w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Łąkowej i Mokrej została rozpoczęta – poinformowała zolwin.pl Urszula Wróbel, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Brwinów. Prace mają się zakończyć do 10 października 2013 r.

Wykonawcą inwestycji, która będzie kosztować 915 tys. zł, jest zwycięzca przetargu - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Wimar. W zakres prac wchodzi m.in. ułożenie drenażu, wykonanie rowów przydrożnych, budowa studni rewizyjnych, przepompowni (w rejonie wyjazdu z Mokrej na Nadarzyńską) o wydajności 130 litrów na sekundę, przebudowa rowu melioracyjnego RS-11, który na odcinku 140 metrów zostanie ujęty w betonowy rurociąg. Dzięki zastosowaniu instalacji igłofiltrowych prace będą możliwe także w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych.

Inwestycja jest sukcesem mieszkańców wspieranych przez radnego Mieczysława Zielińskiego i sołtysa Karola Marchwiaka, domagających się od 2010 r. od władz Gminy Brwinów podjęcia skutecznych działań chroniących ich przed podtapianiem domów przez wezbrane wody gruntowe. Kosztowne odwodnienie jest korzystne dla całego Żółwina – zapobiegnie zamykaniu Nadarzyńskiej dla ruchu kołowego, przybliży budowę wzdłuż głównej ulicy wsi od lat oczekiwanego chodnika. (ike)

Nadarzyńska 17 kwietnia 2012 r.Gruntowne odwodnienie


barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie