Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

wtorek, 29 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Z przeszłości

HISTORIA ŻÓŁWINA OD PRADZIEJÓW DO DZIŚ

. Za wyborem tego miejsca na rezydencję dziedzica przemawiało wyniesienie ponad podmokłe tereny, a jednocześnie sąsiedztwo stawów, w których można było hodować ryby, a w dawnej Polsce poszczono co najmniej dwa dni w tygodniu. Ponadto nieopodal przebiegał trakt z Milanówka do Nadarzyna - prowadził obecną ul. Nadarzyńską do przecięcia z Zachodnią i dalej za zabudowaniami gospodarczymi folwarku do obecnego skrzyżowania Szkolnej z Polną.

Po śmierci Romana Rogowskiego dziedzicem Żółwina, Kopanej, a także pozyskanego przez Rogowskich Grudowa – dziś jego część należy do Milanówka - został Antoni Teodor Lasocki, mąż jednej z córek Rogowskich. Antoni Lasocki zmarł w 1849 r. w dworze w Grudowie, którego pola w 1845 r. przecięły tory kolei warszawsko-wiedeńskiej. Po Antonim Lasockim majątkiem administrował przez krótki czas jego syn - Ludwik.

W 1849 r. – zgodnie z księgą ludności – w 15 domach w Żółwinie mieszkało ok. 230 osób, w jednym tłoczyło się po kilka rodzin. We wsi znajdowała się karczma prowadzona przez Joskę Lipę. Zgodnie z prawem propinacji chłopi musieli pić alkohol produkowany przez dziedzica, za spożywanie innego byli surowo karani.

W 1852 r. zadłużony, obciążony wierzytelnościami i nakazami sądowymi majątek kupiła 35-letnia wówczas hrabina Michalina Rzyszczewska z Radziwiłłów. Jej ojciec był właścicielem m.in. położonej podobnie jak Żółwin na podmokłym terenie Arkadii, słynnego romantycznego parku. W roku następnym Michalina Rzyszczewska przystąpiła do budowy neoklasycystycznego pałacu zaprojektowanego przez utalentowanego warszawskiego architekta Józefa Bobińskiego. Jednak nie urządziła w Żółwinie podwarszawskiej Arkadii, w 1856 r. sprzedała Grudów, zaś kilka lat później Żółwin i Kopaną. Nowym właścicielem został Eustachy Marylski, dziedzic Książenic, który w czasie nauki w Warszawie mieszkał na pensji w domu Chopinów - zachował się list 13-letniego Fryderyka Chopina adresowany do Marylskiego. W 1864 r. Marylski sprzedał Książenice i przeniósł się do zbudowanego przez hrabinę Rzyszczewską pałacu w Żółwinie. Zmarł w nim w 1871 r., został pochowany w rodzinnej drewnianej kaplicy-grobowcu na cmentarzu w Brwinowie. W maju 1872 r. w pałacu żółwińskim zmarł kolejny dziedzic - Stefan Czarniecki, mąż Jadwigi, jednej z córek Marylskiego. Żółwin i Kopaną kupił warszawski rejent Marceli Zieliński.

W 1878 r. ówczesny właściciel dokonał rozdziału Kopanej i Żółwina. Równocześnie wydzielono nieruchomości wzdłuż obecnych ulic Kasztanowej i Jana Pawła II, nadając im nazwy hipoteczne Zarybie, Ołonka, Borowin i Sosnówka. W ten sposób rozpoczął się proces parcelacji majątku, przeznaczania terenów rolniczych na podmiejskie wille i letniska. W wyniku późniejszych zmian administracyjnych Ołonkę, Borowin i Sosnówkę przyłączono do Podkowy Leśnej. Zarybie, w którym mieści się obecnie Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, należy do Żółwina.

W 1864 r. car Aleksander II wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w zaborze rosyjskim. Ziemia, którą uprawiali żółwińscy rolnicy, stawała się ich własnością. Do gospodarzy należało ok. 220 hektarów gruntów, do właściciela folwarku – ponad 250. Po uwłaszczeniu chłopów nastąpił wyraźny podział na wieś i folwark. W spisie dokonanym w 1827 r. w Żółwinie odnotowano 11 dymów (domów), nie dzieląc ich na część folwarczną i chłopską. W 1878 r. w folwarku doliczono się 4 domów murowanych i 8 drewnianych, zaś we wsi 31 domostw. Spis powszechny z 1921 r. wykazał w Żółwinie 77 mieszkańców folwarku (zajmowali cztery domy) oraz 295 mieszkańców wsi (w 44 domach).

Po uwłaszczeniu chłopi mogli dzielić ziemię i przekazywać ją spadkobiercom. Doprowadziło to do rozdrobnienia pól na wąskie, długie pasy. Sytuację poprawiła dokonana w okresie międzywojennym z inicjatywy właściciela Zarybia Janusza Regulskiego komasacja gruntów chłopskich.

Folwark Żółwin po uwłaszczeniu chłopów często zmieniał właścicieli. Najdłużej, od 1913 do 1940 r., władali nim Natansonowie: Michał, a po nim jego syn Henryk. Michał Natanson był wykształconym rolnikiem i społecznikiem. W 1938 rbarometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie