Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 21 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Z przeszłości

CO WYKOPANO W ŻÓŁWINIE

O tym, co archeolodzy wiedzą o Żółwinie, opowiada MARCIN WOŹNIAK, archeolog z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

 - Piszemy WspomnieniaCzy na terenie Żółwina, tak jak np. w Brwinowie i Milanówku, starożytni hutnicy wytapiali żelazo?
- Stefan Woyda, odkrywca Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, w czasie swych wędrówek w latach 60. i 70. dotarł także do Żółwina. W pobliżu Owczarni znalazł pojedyncze fragmenty naczyń glinianych tzw. kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu - drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Nie natrafił natomiast na pozostałości starożytnego hutnictwa ani w ogóle na ślady z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich datowanych na czas od II wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery. W świetle badań powierzchniowych tereny miedzy obecnymi Podkową Leśną a Grodziskiem Mazowieckim, leżące na południe od linii WKD, jawią się jako pustka osadnicza w okresie wpływów rzymskich. Wyjątkiem jest dość specyficzne skupienie osadnicze w okolicach Ruśca i Młochowa.

A zatem starożytni hutnicy ominęli Żółwin?
- Teoretycznie mogli wytapiać tutaj żelazo, tym bardziej, że w sąsiedztwie – w Podkowie Leśnej - znaleziono pozostałości starożytnego hutnictwa. Należy jednak podkreślić, że badania powierzchniowe Stefan Woyda prowadził skrupulatnie i na szeroką skalę. Z pewnością spenetrował on wszystkie dostępne grunty w Żółwinie, a trzeba zaznaczyć, że stopień dostępności terenu – ze względu np. na rzadką zabudowę - był większy niż obecnie. Osobną kwestią jest charakter badanego obszaru - najwięcej informacji niosą grunty użytkowane rolniczo, gdzie materiał zabytkowy jest łatwy do zarejestrowania na powierzchni. Znacznie trudniej prowadzi się badania na terenach porośniętych łąkami i lasami, których w okolicy jest niemało. Być może weryfikacja badań powierzchniowych przy wykorzystaniu nowinek technicznych niedostępnych przed 50 laty zmieniłaby nieco naszą wiedzę o przeszłości Żółwina. Zasadniczą rolę w sytuowaniu osad hutniczych odgrywały warunki naturalne. Lokowano je na terenach wyniesionych, w pobliżu cieków wodnych. Świetnie ilustruje to na przykład stanowiska w Biskupicach koło Brwinowa, gdzie część osadnicza znajdowała się na kulminacji niewielkiego pagórka, zaś w niższych partiach – na terenach podmokłych wzdłuż rzeczki Zimnej Wody – wydobywano rudę darniową i pozyskiwano glinę.

W naszej miejscowości jest większy spadek terenu niż w Biskupicach, na położonym wyżej występuje gleba przepuszczalna, niżej do niedawna były bagniste łąki. Do dziś jest mnóstwo gliny, zaś woda ze studni ma dużą zawartość żelaza. W pobliżu mamy las, a zatem materiału na węgiel drzewny nie brakowało.
- Do wytopu żelaza potrzebna jest jeszcze ruda darniowa, która gromadzi się pod powierzchnią ziemi na podmokłych terenach w formie charakterystycznych mniejszych bądź większych twardych rudobrązowych brył. Czy taka ruda jest w Żółwinie?

Trzeba by poszukać.
- Nie na każdej podmokłej łące powstaje rudobrązowa ruda darniowa. Ruda to skała osadowa powstająca w wyniku wytrącania się związków żelaza transportowanych ciekami wodnymi. Aby związki te mogłyby spokojnie opaść, muszą zaistnieć sprzyjające ku temu warunki. Najbardziej widocznym śladem po piecach hutniczych są obecnie żużlowe kloce, będące produktem odpadowym procesu, można je obejrzeć na terenie naszego muzeum.barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie