Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

poniedziałek, 21 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Z przeszłości

ZNANA OKOLICA NA NIEZNANYCH MAPACH

Ok. 1878 r. dokonano podziału zrośniętych ze sobą przez kilkaset lat folwarków Żółwin i Kopana, które wcześniej zawsze miały tego samego właściciela. Podział nie dotyczył wsi Żółwin, czyli gruntów należących do chłopów. Kopanej przypadł nie tylko obszar obecnej Tereni, ale także ziemia wzdłuż dzisiejszej ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej – od obecnej granicy z Żółwinem do ulic: Młochowskiej i Borowin.

Ten atrakcyjnie położony teren – w najbliższym sąsiedztwie lasu (szumiał on także w obecnej Podkowie Leśnej), zaledwie kilka kilometrów od przystanku kolejowego w Brwinowie - szybko zmienił właścicieli. Dzielono go na nieruchomości, które już nie należały do Kopanej i otrzymały własne nazwy hipoteczne: Sosnówka, Borowin (Borowina), Zarybie i Ołonka. Wszystkie one do 1939 r. wchodziły w skład gromady Żółwin.

W wyniku późniejszych zmian administracyjnych Borowin, Sosnówka i Ołonka przypadły Podkowie Leśnej, zaś Zarybie (działka, na której znajduje się pałac Regulskich) – Żółwinowi. Prezentowane mapki tych nieruchomości pochodzą z lat 1881 i 1897.

 - Piszemy WspomnieniaMapka Zarybia z 1897 r. Na tej stosunkowo niewielkiej działce w okresie międzywojennym powstał (w miejscu, gdzie zaznaczono dwa sąsiadujące budynki) pałac Regulskich - dziś zajmuje go Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna. Od wschodu nieruchomość graniczyła z gruntem należącym do żółwińskiego gospodarza Adama Borządka, od północy z lasem młochowskim, od południa z Ołonką.

 - Piszemy WspomnieniaMapka Sosnówki z 1881 r. Nieruchomość zajmowała pas przy obecnej ul. Jana Pawła II - między dzisiejszą ulicą Borowin i granicą z Żółwinem. Po drugiej stronie drogi (ul. Jana Pawła II) znajdowały się nieruchomości Zarybie i Ołonka. Na mapce zaznaczony jest dom z podjazdem. W tym miejscu stoi zbudowana najpóźniej w okresie międzywojennym drewniana willa.

 - Piszemy Wspomnienia


Mapka Borowina z 1881 r. Największa z nieruchomości – dziesięciohektarowa – graniczyła od wschodu z Sosnówką, od zachodu z majątkiem Owczarnia, od północy z majątkiem Brwinów (z niego wyodrębniła się Podkowa Leśna), a od południa z majątkiem Żółwin. Borowin i Sosnówka przylegały do cieku wodnego - obecnie oznaczonego symbolem RS-11. (ike)
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie