Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

wtorek, 29 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Za miedzą

CO NAS ŁĄCZY. CO NAS DZIELI

Żadna gmina nie jest w stanie egzystować jedynie w swoich granicach administracyjnych, nie da się wszystkiego zrobić samemu - podkreśla Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej w rozmowie z zolwin.pl.

Panie burmistrzu, gratulacje! Podkowa zajęła 20. miejsce w prestiżowym rankingu "Rzeczpospolitej" najlepszych gmin w Polsce, w ub.r. Podkowy nie było nawet w pierwszej setce. To pana osobisty sukces?
- Zdecydowała praca i wysiłek zespołu w 2015 r. W poprzednich latach Podkowa nie spełniała kryteriów, które kapituła „Rzeczpospolitej” bierze pod uwagę, szczególnie wskaźników ekonomicznych.

 - Piszemy WspomnieniaW 2015 r. zorganizował pan konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej na projekty zagospodarowania przestrzennego Podkowy. Autorzy kilku prac podkreślili, że Podkowa wraz z Owczarnią i Żółwinem stanowią wspólną przestrzeń i planowanie powinno być wspólne. Myśli pan podobnie?
- Nie wykluczam, że studenci przejęli moje myślenie. Żadna gmina nie jest w stanie egzystować jedynie w swoich granicach administracyjnych. Wyznaję zasadę bliską urbanistom, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinno odnosić się do szerszego kontekstu, jakim jest obszar funkcjonalny, obejmujący poza infrastrukturą – gospodarką wodną, układem dróg itd. – także usługi publiczne, np. edukacyjne, wychowawcze, medyczne. Nie da się wszystkiego zrobić samemu.

Prace studentów miały charakter teoretyczny, ale działalność Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodu jest praktyczna. Czy w myśleniu PTO dominuje traktowanie trzech gmin jako wspólnej przestrzeni?
- Nie wiem, czy tak to postrzegają inni burmistrzowie, ale zakładam, że tak będzie. PTO – odnoszę takie wrażenie – dla grupy osób jest jedynie narzędziem zwiększającym możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Perspektywa subwencji unijnych w latach 2014-2020 premiuje projekty zakładające współpracę samorządów – zatem powstanie PTO zostało niejako wymuszone przez okoliczności?
- Na to wygląda, dostrzegam elementy takiego instrumentalnego traktowania PTO, ale liczy się przede wszystkim fakt jego powstania. Wykonaliśmy już wiele pożytecznych rzeczy: w ramach konsultacji z mieszkańcami i samorządowcami dowiedzieliśmy się, co nas łączy, a co dzieli, jakie są nasze silne i słabe strony. Mamy diagnozę, zbliża się czas działania.

Czytałem studium dotyczące gospodarki wodnej. Łączy nas rzeczka Niwka, nazywana nieładnie rowem RS-11.
- Łączą nas źródliska Niwki, Strugi i innych cieków opływających Żółwin i Owczarnię.
Ubolewam, że zostały one zdegradowane, przez co zagrażają miejscowościom niżej położonym: Podkowie, Milanówkowi i Grodziskowi.

Kto zawinił?
- Ci, którzy uchwalali nieprzemyślane plany zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania dla Żółwina jest fatalny. Decydując się na 90 proc. zabudowy miejscowości, faktycznie zezwolono na skasowanie zastoisk wodnych, torfowisk, łęgów i siedlisk.

Co robić?
- Wydzielić tereny pod naturalną retencję.

W Żółwinie zasypano wiele stawów i wybudowano na nich domy. Czy w ramach PTO jest jakiś monitoring istniejących stawów, by podobny proceder nie postępował dalej?
- Nic na ten temat nie wiem, choć tak być powinno. Ale to trudny temat. Podejrzewam, że gmina Brwinów musiałaby zrewidować plan miejscowy uchwalony kilka kadencji temu. Być może pomoże ustawa o prawie wodnym, nad którą trwają obecnie prace legislacyjne. Autorzy projektu przyjęli zasadę, że woda, która spada na dany teren, ma być retencjonowana w granicach administracyjnych. Może się okazać, że ktoś, kto zabudował teren po zlikwidowanych stawach, będzie musiał wnosić opłatę środowiskową.barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie