czwartek, 20 czerwca 2024

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Chodnik się nie wyświetlił

10.09.2014


Punktem kulminacyjnym wystąpienia burmistrza Arkadiusza Kosińskiego na spotkaniu z mieszkańcami Żółwina i Tereni miała być prezentacja zarysu projektu chodnika wzdłuż Nadarzyńskiej i Słonecznej. Jednak zawiodła aparatura i chodnik nie wyświetlił się na ekranie. Burmistrz obiecał, że prześle szkic zolwin.pl.

Zgodnie z zapewnieniem Arkadiusza Kosińskiego budowa chodnika rozpocznie się w 2015 r. (obecnie powstaje projekt) i potrwa cztery lata. Ten czas może zostać skrócony, jeśli gmina pozyska do sfinansowania inwestycji środki zewnętrzne. Wzdłuż Słonecznej chodnik będzie miał charakter ciągu pieszo-rowerowego. W skład inwestycji wchodzi także odwodnienie terenu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu (m.in. wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych spowalniające prędkość samochodów).

Najwcześniej za pięć-sześć lat w Żółwinie rozpocznie się budowa kanalizacji. - Skanalizowanie naszej wsi przy zakładanych obecnie nakładach finansowych potrwa 30 lat – mówił radny Mieczysław Zieliński, podkreślając, że kanalizacja jest najważniejszą inwestycją w Żółwinie i powinna mieć bezwzględny priorytet, należy szukać wszelkimi sposobami dodatkowych pieniędzy na jej realizację. – W Kaniach i Otrębusach wkrótce będą jeździć równymi drogami i sadzić kwiatki na klombach obok chodników, a my pozostaniemy daleko od zdobyczy cywilizacji – ubolewał. Burmistrz tłumaczył, że kanalizacja w Żółwinie – ze względu na małą liczbę mieszkańców przypadających na kilometr kwadratowy - może być finansowana wyłącznie ze środków własnych i tempa inwestycji nie da się przyspieszyć, bo gminy na to nie stać. Radnego Zielińskiego te argumenty nie przekonały, apelował do mieszkańców i nowo powstałego Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni o aktywne wsparcie budowy kanalizacji.

W przyszłym roku rozpocznie się budowa cmentarza komunalnego na terenach należących obecnie do Agencji Nieruchomości Rolnych przy ul. Szkolnej. Cmentarz ma być uruchomiony w 2016 r. Rok później powinno zostać oddane przedszkole przy ul. Nadarzyńskiej – za obecnym placem zabaw. Żółwińska OSP w najbliższych latach wzbogaci się o nowe garaże i samochód pożarniczy.

Gmina rozważa wieloletnią dzierżawę terenu dawnego boiska szkolnego przy ul. Szkolnej. Stowarzyszenie, które ubiega się o dzierżawę, zamierza w tym miejscu wybudować kryte korty tenisowe. Od godz. 8.00 do 14.00 korzystaliby z nich bezpłatnie w ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie, w godzinach późniejszych oraz w weekendy obiekt działałby na zasadach komercyjnych. Stowarzyszenie jest gotowe wybudować za własne środki ogólnodostępny kort tenisowy na terenie przylegającym do Orlika. Byłby on administrowany przez gminę.

Ogromne emocje wzbudził podział funduszu sołeckiego, przede wszystkim propozycja przeznaczenia 8 tys. zł na materiały do budowy wiaty i innych konstrukcji drewnianych, które stanowiłyby wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców. Burmistrz stwierdził, że ze względów bezpieczeństwa nie widzi odpowiedniego terenu w Żółwinie na podobny projekt. Zasugerował, by pieniądze zamiast na wiatę przeznaczyć na remont obskurnej sali OSP, w której odbywało się spotkanie wiejskie, a która od lat integruje mieszkańców. Po burzliwej dyskusji w głosowaniu zwyciężyła jednak wiata, choć wciąż nie wiadomo, gdzie zostanie ustawiona. Po raz pierwszy z funduszu sołeckiego nie przekazano ani złotówki strażakom. Jarosław Prusak, komendant OSP, nie krył swego oburzenia.

Zebranie wiejskie przyjęło inne propozycje wydania pieniędzy z budżetu sołeckiego. Na imprezę związaną z Ferdynandem Antonim Ossendowskim zarezerwowano 2 tys. zł, na zakup kamery dla szkoły - 2,5 tys. zł, na organizację dwóch spotkań integracyjnych (wiosennego i "kartoflanego") – 3 tys., na sporządzenie projektu oświetlenia ulic Bocznej i Sosnowej – 2 tys., na sprzątanie i odśnieżanie – 8 tys.

Zebranie wiejskie rozpoczęło się kwadrans po dziewiętnastej, a skończyło grubo po dwudziestej trzeciej. Ze względu na towarzyszące mu emocje i silnie zarysowane linie podziału ci, którzy dotrwali do końca, wychodzili z remizy z mieszanymi uczuciami. (ike)

skomentuj na FB

Terenia wybrała sołtysa

11.06.2024

Mieszkanki i mieszkańcy Tereni po raz kolejny wybrali na sołtysa Stanisława Freja. Jego konkurentką była Monika Cichońska, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żółwinie. Monika Cichońska, Stanisław Dębiński, Sylwia Rykiel i Dorota Szmel zostali członkowie nowej rady sołeckiej.

Ruszyła przebudowa Młochowskiej

03.06.2024

Od wycinki drzew rozpoczęła się przebudowa ulicy Młochowskiej na odcinku od Południowej do granicy z gminą Nadarzyn.

Żółwin ma sołtyskę

21.05.2024

Kobiecej rewolucji ciąg dalszy: od niedawna mamy pierwszą radną w historii Żółwina, zaś od wtorku pierwszą w dziejach naszej miejscowości sołtyskę. Została nią prezeska Koła Gospodyń Wiejskiej Monika Cupriak, która wygrała z pełniącym funkcję sołtysa od 1999 r. Karolem Marchwiakiem.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie