sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Co z tą remizą?

07.07.2016


Czy budowa garażu OSP w Żółwinie została wstrzymana z powodu usterek (jeśli tak, to jakich), czy ulewne deszcze spowodowały uszkodzenie tynków wewnętrznych, instalacji itd., czy wykonawca naruszył proces technologiczny, a jeśli tak, to czy poniósł (poniesie) konsekwencje, czy istnieje zagrożenie zakłócenia realizacji inwestycji (np. poprzez opóźnienie jej zakończenia)? – te pytania skierował w środę zolwin.pl do Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów.

W czwartek Mirosława Kosiaty, kierownik Biura Promocji, przysłała następującą odpowiedź: "Umowa dotycząca budowy garażu OSP nadal obowiązuje – jako termin zakończenia wskazany jest 30 listopada 2016 r. Jakkolwiek w trakcie realizacji dużych inwestycji pojawiają się czasem momenty intensyfikacji prac, a czasami zwolnienie tempa, lecz kluczowe jest wywiązanie się przez wykonawcę z całości umowy. Ten termin jak na razie nie jest zagrożony – ani przez ulewne deszcze, ani przez konieczność dokonania poprawek, ani przez przedłużające się oczekiwanie na wykonanie pokrycia dachowego. Gmina Brwinów ze swej strony czuwa nad realizacją prac, omawiając na bieżąco z wykonawcą pojawiające się trudności i wnosząc też swoje uwagi. Wykonawca ponosi konsekwencje swoich błędów, wykonując poprawki na własny koszt i tak organizując prace, aby oddać budynek w terminie i w standardzie zgodnym z umową". (ike)

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie