poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Co z tym prądem

23.08.2012


Gdy w poniedziałek rano po raz kolejny w ostatnim czasie funkcjonowanie wielu gospodarstw domowych i firm w Żółwinie skomplikowało wyłączenie prądu, poprosiliśmy o wyjaśnienie sytuacji rzeczniczkę prasową przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa p. Katarzynę Burdę-Mazurek. Publikujemy pełny tekst odpowiedzi.


Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach sierpnia odnotowaliśmy częstsze przerwy w dostawie energii dla miejscowości Żółwin, Urszulin, Podkowa Leśna, Terenia i Kopana, które z pewnością bardzo utrudniły życie i wzbudziły niepokój mieszkańców. Ekipy elektromonterów i służby techniczne pracowały na tym terenie bardzo intensywnie, także w godzinach nocnych i pomimo to pojawiały się kolejne awarie na liniach średniego napięcia, którymi dostarczamy energię do Państwa miejscowości. Zdajemy sobie sprawę, że taka sytuacja budzi niepokój i jest niezwykle uciążliwa dla odbiorców energii elektrycznej. Dlatego bardzo prosimy o przyjęcie wyjaśnień i informacji o przyczynach tych przerw.

Bardzo ważnym czynnikiem, który zawsze ma wielki wpływ na ciągłość dostaw energii elektrycznej, są drzewa i gałęzie drzew rosnących w pobliżu linii energetycznych średniego napięcia. Służby rejonowe odpowiedzialne za wycinkę dokładają wszelkich starań, aby systematycznie dokonać stosownych podcinek drzewostanu. Trudności w realizacji podcinki pod liniami na terenie Żółwina, Urszulina i Podkowy Leśnej wynikają z rozległości terenu (linie mają długość od kilku do kilkunastu km) oraz konieczności każdorazowego organizowania wejścia brygad na teren prywatny.

Niezwykle trudno jest podejmować działania zmierzające z jednej strony do ograniczenia awaryjności, z drugiej do eliminowania konfliktów związanych z właściwym utrzymaniem prywatnego drzewostanu pod linią elektroenergetyczną. Jako przedsiębiorstwo energetyczne stoimy na stanowisku, że względy społeczne i dobrosąsiedzkie powinny decydować o tym, czy ważniejsza jest własność prywatna, czy też niezakłócona dostawa energii dla społeczności lokalnej. W naszej ocenie, w sytuacji gdy niekontrolowany przyrost drzewostanu zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu linii energetycznej, a właściciele działek nie wywiązują się z swoich obowiązków w zakresie utrzymania drzewostanu w bezpiecznej odległości od istniejącej linii, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek dokonania podcinki gałęzi w celu niedopuszczenia do powstawania zagrożeń, nie tylko dla urządzeń, ale także zdrowia i życia ludzkiego.

Dodać trzeba, że nasi pracownicy, wykonujący podcinkę gałęzi, zostali przeszkoleni i posiadają stosowne uprawnienia do tego rodzaju pracy. Jednak wykonywana przez nich wycinka ma celu wyeliminowanie zagrożeń dla sieci, a nie pielęgnację ogrodu czy kształtowanie korony drzewa. Taka sytuacja rodzi konflikty i powoduje, że nie wszyscy właściciele posesji wyrażają zgodę na dokonanie podcinki gałęzi pod liniami. Dopiero w sytuacji, gdy niekontrolowany przyrost drzewostanu zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu linii energetycznej i powoduje awarie, przedsiębiorstwo może dokonać interwencyjnej podcinki nawet bez zgody właściciela działki.

W przypadku nieplanowanych wyłączeń, bądź występujących krótkich przerw w zasilaniu, wyjaśniamy, że są one efektem zadziałania automatyki zabezpieczeniowej, która powoduje awaryjne wyłączenie linii. Przyczyną są najczęściej zjawiska zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, a są to m.in.: czynniki atmosferyczne (w okresie letnim tj. od maja do sierpnia występują nasilone opady deszczu połączone z wyładowaniami atmosferycznymi, silnym wiatrem, a nawet gradem), zwierzęta (w szczególności ptaki, ale też wiewiórki, kuny i bobry), gałęzie i drzewa upadające na linie oraz awarie występujące w wyniku działania osób postronnych (uszkodzenia słupów przez samochody, kabli przy okazji robót ziemnych, jak również akty wandalizmu).

Innymi przyczynami powodującymi krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty, jest wykonywanie zamierzonych przełączeń, mających na celu przywrócenie normalnej pracy sieci po wystąpieniu awarii oraz związanych z przyłączeniem nowych obiektów do sieci. W tym celu niezbędne jest włączenie i wyłączenie linii, tak przed jak i po zakończonych pracach. Sytuacja taka ma na celu doprowadzenie do takiego układu pracy sieci, który umożliwia osobom biorącym udział w pracach przy urządzeniach energetycznych bezpieczne ich wykonywanie, a zarazem minimalizowanie ograniczeń w dostawie energii elektrycznej pozostałym odbiorcom. Natomiast po zakończonych pracach przywracany jest normalny układ pracy sieci, co również poprzedzane jest wyłączaniem i załączeniem linii.

Pragniemy podkreślić, że również w naszym interesie jest dostarczanie Odbiorcom energii i ograniczanie przerw do niezbędnego minimum. Niestety, żaden operator sieci dystrybucyjnej na świecie nie jest w stanie zagwarantować 100% dostaw energii i dzieje się tak ze względu na uwarunkowania techniczne oraz inne opisane tu przyczyny, na które nie mamy wpływu. Bardzo przepraszamy za trudności w korzystaniu z energii elektrycznej i jednocześnie zapewniamy, że PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług przebiegało w sposób możliwie niezawodny. Pozostaję w przekonaniu, że po zaplanowanych na 30 sierpnia br. pracach eksploatacyjnych, polegających przede wszystkim na podcince gałęzi na kolejnych odcinkach linii, sytuacja w Państwa miejscowościach ulegnie odczuwalnej poprawie.

Z poważaniem,
Katarzyna Burda-Mazurek
Główny Specjalista ds. Komunikacji


skomentuj na FB

Przetarg na kanalizację Słonecznej rozstrzygnięty

15.04.2024

Firma MARTEL z Milęcina zbuduje kanalizację sanitarną wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Słonecznej, na odcinku od Nadarzyńskiej do Działkowej.

Sąsiedzkie sprzątanie Żółwina

11.04.2024

Koło Gospodyń Wiejskich „Żółwin na Obcasach” i sołtys zapraszają mieszkańców w najbliższą sobotę na sąsiedzkie sprzątanie Żółwina. Początek o godzinie 10.00 obok Orlika. Akcję zakończy spotkanie przy ognisku.

Nadarzyńska w sobotę

10.04.2024

W sobotę powinna zakończyć się wymiana nawierzchni ul. Nadarzyńskiej na odcinku od Kasztanowej do Słonecznej.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie