sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Cztery razy Żółwin

22.09.2016


Budowa kanalizacji, ochrona krajobrazu, przezwyciężenie chaosu urbanistycznego i integracja z Podkową - to niektóre wyzwania stojące przed Żółwinem.

1.Bliżej Podkowy
Z granicy Żółwina do Urzędu Miasta Podkowa Leśna jest niespełna kilometr, do Urzędu Gminy Brwinów – przeszło trzy. Podobnie rzecz się ma z policją, biblioteką, ośrodkiem kultury, parkiem, kawiarnią, cukiernią, kwiaciarnią. Żółwin obsługuje podkowiańska poczta, mamy ten sam kod. Większość mieszkańców Żółwina jeździ do Warszawy przez Podkowę lub z Podkowy – wukadką. Stan dróg i chodników w Podkowie, plany budowy Park&Ride przy WKD i dróg rowerowych w tej miejscowości interesują mieszkańców Żółwina bardziej niż podobne zamierzenia w Brwinowie. Studenci Politechniki Warszawskiej biorący udział w ub.r. w konkursie na projekty zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej podkreślili, że Podkowa wraz z Żółwinem i Owczarnią stanowią wspólną przestrzeń i planowanie powinno być wspólne. Jednym z warunków przemyślanego rozwoju Żółwina jest ściślejsze współdziałanie władz gminy Brwinów i Podkowy Leśnej sprzyjające integracji naszych miejscowości.

2.Zasypać szamba
W 2005 r. wielu mieszkańców Żółwina wpłaciło ponad 600 zł na budowę projektu przyłącza kanalizacyjnego. Ówczesne plany budowy kanalizacji spełzły na niczym, lecz wpłaconych kwot nie zwrócono. Sieć kanalizacyjna przekroczy granice Żółwina prawdopodobnie w 2018 r., co najlepiej obrazuje skalę opóźnienia najważniejszej i najpilniejszej inwestycji w naszej wsi.

3.Ocalić krajobraz
A w zasadzie to, co jeszcze można uratować. Walory naszej wsi doceniono, włączając sporą jej część do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w jego ramach wydzielono strefę ochrony urbanistycznej, czyli "teren posiadający szczególne wartości przyrodnicze", położony na północ od ul. Zachodniej i Nadarzyńskiej. Niewiele z tego wynika, gdyż rozporządzenie wojewody w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pojawiło się kilka lat po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza intensywną zabudowę. Najcenniejszym zasobem krajobrazowym Żółwina pozostaje teren Agencji Nieruchomości Rolnych po zachodniej stronie ul. Szkolnej.

4.Połączyć ulice
Nazwa ulicy Niecałej przestała być aktualna po połączeniu jej z Mokrą. Jednak ulic „niecałych”, czyli ślepych, w Żółwinie nie brakuje. To jeden z przejawów chaosu urbanistycznego w naszej wsi. O ile na północ od Nadarzyńskiej mamy zadowalającą sieć ulic, to na południe od niej dominują niepołączone, na ogół wąskie odnogi. Tak wygląda sytuacja np. między Nadarzyńską, Szkolną, Graniczną i Słoneczną oraz między Nadarzyńską, Słoneczną, Południową i Młochowską. Układ ulic w tej części Żółwina wydłuża drogę do domów, zwiększa ruch pojazdów na kilku głównych ulicach, utrudnia rozbudowę infrastruktury. kp

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie