czwartek, 15 kwietnia 2021

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Graniczna nabiera kształtu

27.11.2020


Jeszcze dziś ma zakończyć się utwardzanie tłuczniem Granicznej, od Pieczarkowej do początku nawierzchni z destruktu. Następnym etapem modernizacji tego odcinka ulicy powinno być położenie nawierzchni asfaltowej, jednak wymaga to – o czym wielokrotnie mówił burmistrz Arkadiusz Kosiński – wykupienia przez gminę Brwinów gruntu należącego do prywatnych właścicieli.

 - Żółwin.pl


Graniczna stanowi najkrótsze połączenie Żółwina i Tereni ze Starą Wsią i Książenicami, to jednocześnie szybko rozwijająca się część naszej okolicy, obecnie trwa tu budowa sieci gazowej do domów położonych przy ulicach Bogusławskiego, Lutosławskiego i Szymanowskiego. (ike)

 - Żółwin.plskomentuj na FB

Boisko z nową nawierzchnią

09.02.2021

W ramach ogłoszonego przez gminę Brwinów przetargu na modernizację Orlika zostanie m.in. wymieniona nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego. Przewidywany okres wykonania inwestycji: od 1 czerwca do 30 lipca br.

Nowa możliwość pozbycia się odpadów

08.02.2021

Dzięki podpisanemu przez gminę Brwinów porozumieniu z gminą Nadarzyn od dziś możemy korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zameldowani 31 grudnia 2020

29.01.2021

Od 31 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r. w Żółwinie przybyło 51 zameldowanych mieszkańców, zaś w Tereni ubył jeden.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2021 IKE - Usługi Literackie