sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Historia budowy przedszkola

12.02.2016


Osiem lat temu mieszkańcy Żółwina przekazali nieodpłatnie teren pod budowę przedszkola. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy ta placówka powstanie.

Teren przy Nadarzyńskiej, na którym ma powstać przedszkole, należał do Kółka Rolniczego w Żółwinie. W maju 2008 r. walne zgromadzenie członków likwidowanej organizacji podjęło uchwałę o przeniesieniu własności gruntu na rzecz gminy Brwinów w celu wybudowania na nim przedszkola służącego mieszkańcom Żółwina, Tereni i Owczarni. Jednym z inicjatorów tej decyzji był sołtys Karol Marchwiak.

7 sierpnia 2008 r. w czasie sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, na której odbyła się także burzliwa dyskusja w sprawie budowy chodnika w ciągu ulicy Nadarzyńskiej, jednogłośnie przyjęto uchwałę o przejęciu terenu.

Początkowo podarowane działki służyły głównie jako parking w czasie dożynek gminnych zainicjowanych przez mieszkańców Żółwina i organizowanych w naszej wsi nieprzerwanie do 2014 r. W budżecie gminnym w 2011 r. znalazły się pieniądze na wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola. Umożliwiło to ogłoszenie przetargu na projekt placówki m.in. z salami dydaktycznymi, szatniami, jadalnią i salą rekreacyjną.

Gdy projekt był gotowy, gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę. Uzyskała je w 2012 r. W tym samym roku na terenie byłego Kółka Rolniczego powstał ogólnodostępny plac zabaw – wyklikali go mieszkańcy Żółwina i okolic w czasie konkursu zorganizowanego przez firmę Nivea, fundatora obiektu.

Uchwalony 9 maja 2014 r. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020 zakłada budowę przedszkola w latach 2016-2017. Jednak, aby pozwolenie na budowę nie straciło ważności, inwestycję należało rozpocząć najpóźniej w 2015 r. Formalnie budowę rozpoczęto – w ub.r. rozebrano budynki dawnego Kółka Rolniczego. Na tym na razie kończy się historia budowy przedszkola w Żółwinie - w tegorocznym budżecie gminy tej inwestycji nie uwzględniono.

- Podarowanie przez mieszkańców Żółwina terenu, którego wartość wynosi ok. dwóch milionów złotych, powinno być dla władz gminy dostatecznie silną motywacją do budowy przedszkola – mówi Mieczysław Zieliński, były wieloletni radny Rady Miejskiej w Brwinowie. – Mamy pozwolenie na budowę, zabezpieczoną w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym kwotę pięciu milionów złotych na ten cel. Pojawia się zasadnicze pytanie: dlaczego odsuwamy budowę, jakie inne inwestycje są ważniejsze? (ike)

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie