sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Proszę wsiadać!

27.11.2016


Po obu stronach ul. Szkolnej, w pobliżu skrzyżowania z Nadarzyńską, powstały nowe przystanki autobusowe. Od nowego roku poza istniejącą linią łączącą Żółwin i Owczarnię z Podkową Leśną i Brwinowem zostanie uruchomiona – m in. z myślą o uczniach Zespołu Szkół - nowa linia Żółwin-Owczarnia-Żółwin.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Brwinowie we wtorek 29 listopada radni uchwalą plan rozwoju transportu publicznego. Bilet jednorazowy dla osób nieposiadających Brwinowskiej Karty Miejskiej (BKM) ma kosztować 3 zł, bilet miesięczny na jedną linię – 96 zł, na dwie - 130 zł, zaś na wszystkie linie obsługiwane przez gminę Brwinów – 150 zł. Posiadacze BKM będą płacić jedną trzecią tych kwot (1 zł. za bilet jednorazowy, za bilet miesięczny odpowiednio: 32, 43 i 50 zł). Dla dzieci do siódmego roku życia, uczniów do 21 roku życia oraz studentów do 26 roku życia z BKM przejazd gminnymi liniami autobusowymi będzie bezpłatny. (ike)

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie