środa, 28 lutego 2024

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Rowerem po Słonecznej

11.01.2020


Jeśli ogłoszony przetarg na rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów zostanie rozstrzygnięty, to do 30 września br. powinny powstać ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż Słonecznej (od Nadarzyńskiej do Południowej) oraz wzdłuż Granicznej w rejonie ul. Pieczarkowej.

Największa zmiana dotyczy Słonecznej. Oto, co zapisano w ogłoszeniu o przetargu: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Żółwinie na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej. Wykonie robót budowlanych na odcinku ok. 1050,0 m, od ul. Nadarzyńskiej do ul. Południowej, polegających na przebudowie drogi powiatowej ul. Słonecznej w Żółwinie w zakresie: przebudowy fragmentu jezdni poprzez poszerzenie ulicy, budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, ścieżki rowerowej, pobocza utwardzonego, budowy i przebudowy zjazdów w tym: roboty przygotowawcze, usunięcie karp kolidujących z planowaną inwestycją, przebudowę jezdni (w zakresie wykonania poszerzeń jezdni do szerokości 6,0 m), budowę chodników (kostka betonowa szara gr. 6 cm), budowę ciągu pieszo–rowerowego (kostka betonowa czerwona, bez fazy, gr. 6 cm), budowę ścieżki rowerowej (kostka betonowa czerwona, bez fazy, gr. 6 cm), budowę i przebudowę zjazdów (kostka betonowa czerwona gr. 8 cm), wycinkę drzew i krzewów zgodnie z decyzją wraz z pielęgnacją (polegającą na obcięciu gałęzi) oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych 20 szt. drzew liściastych gat. rodzimych, wysokość sadzonki ok. 2,0 m, obwód pnia mierzonego na wysokości 100 cm min. 12 cm. Nasadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, budowę urządzeń odwadniających składającymi się z systemu komór magazynująco–rozsączających w obsypce filtracyjnej z kruszyw, rurociągów z litych rur PVC o min. wytrzymałości obwodowej SN-8, studni rewizyjnych z PP o typoszeregu średnicowym 600 mm, z rury trzonowej o min. wytrzymałości obwodowej SN-8, wyposażonymi we włazy żeliwne D400 z zawiasem i zamknięciem na zatrzask lub zamek ryglujący (alternatywnie właz D400 z wypełnieniem betonowym bez zatrzasku i zawiasu), studzienkami odwodnieniowymi betonowymi Ø500 wyposażonymi we wpusty żeliwne D400 z zawiasem i zamknięciem na rygiel, budowę muld odwadniających z obłożeniem warstwą ziemi urodzajnej i obsianiem trawą, oraz jej pielęgnacją w wypadku intensywnego wzrostu (przynajmniej jedno koszenie, uzupełnienie ubytków)”.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż. Granicznej w Tereni w rejonie granicy z gminą Nadarzyn przewiduje – zgodnie z ogłoszeniem o przetargu - wykonanie „robot budowlanych na odcinku długości ok. 160,0 m, polegające na przebudowie drogi gminnej w granicach pasa drogowego w zakresie: budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Granicznej i ul. Pieczarkowej oraz przebudowy ul. Granicznej w tym: roboty przygotowawcze, budowę ciągu pieszo-rowerowego szer. 3,0 m (nawierzchnia bitumiczna pełna konstrukcja), wyrównanie istniejącej nawierzchni gruntowej, skrzyżowanie ul. Granicznej i ul. Pieczarkowej wykonanie nawierzchni bitumicznej, ul. Graniczną należy wyrównać i utwardzić kruszywem łamanym fi 0-31,5 mm, gr. 10,0 cm.”. (ike)

Na zdjęciu: ul. Słoneczna

skomentuj na FB

Bazarek wyborczy

24.02.2024

W sobotę na brwinowskim targowisku można było nie tylko zaopatrzyć się w ziemniaki, pomidory i jabłka, ale także złożyć podpisy pod listami poparcia komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych w naszej gminie.

Dobiega końca najdłuższa kadencja

23.02.2024

7 kwietnia będziemy wybierać burmistrza, radnych Rady Miejskiej Gminy Brwinów, radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Poprzedni rząd przedłużył kadencję samorządów z czterech do pięciu lat, a na dodatek przesunął termin wyborów samorządowych o kilka miesięcy, by nie zbiegał się z wyborami parlamentarnymi.

Trzy miliony na Młochowską

15.12.2023

Najważniejszą inwestycją w przyszłym roku w Żółwinie ma być rozbudowa ul. Młochowskiej na odcinku od Południowej do granicy z gminą Nadarzyn. W projekcie budżetu gminy Brwinów na 2024 rok, który radni powinni uchwalić na sesji 20 grudnia, na ten cel przeznaczono trzy miliony złotych, w tym dwa z rządowego funduszu „Polski Ład”.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie