sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Szkoła urośnie

26.09.2016


Kanalizacja przekroczy granice Żółwina w połowie 2018 r., w drugiej połowie przyszłego roku rozpocznie się modernizacja, nadbudowa i rozbudowa szkoły, której koszt szacowany jest na 6,5 mln zł, za to w najbliższych latach nie ma co liczyć na budowę przedszkola rozpoczętą formalnie w 2015 r. – to najważniejsze informacje przekazane przez Arkadiusza Kosińskiego w czasie poniedziałkowego zebrania wiejskiego.

Burmistrz w pachnącej niedawnym remontem sali gimnastycznej przedstawił imponującą listę inwestycji zrealizowanych w Żółwinie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także zapowiedział m.in. poszerzenie ul. Szkolnej i odwodnienie odcinka tej ulicy w rejonie Polnej, przebudowę skrzyżowania Nadarzyńskiej i Kasztanowej, przebudowę chodnika wzdłuż Kasztanowej w ciąg pieszo-rowerowy, budowę chodnika w ciągu Nadarzyńskiej – od Słonecznej do Leśnej. W przyszłym roku nie będzie natomiast zapowiadanego wcześniej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Słonecznej, nie ma w planach budowy chodnika wzdłuż Szkolnej (od Granicznej do szkoły) ani wzdłuż Nadarzyńskiej – w kierunku Owczarni. Od początku przyszłego roku dzieci do szkoły będzie dowoził autobus przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu. Burmistrz przestrzegał przed skutkami budowy asfaltowego połączenia Żółwina i Tereni ze Starą Wsią, bo oznaczałoby to jego zdaniem zwielokrotnienie natężenia ruchu na Granicznej, Słonecznej, Nadarzyńskiej i Kasztanowej.

Najbardziej emocjonującym momentem kilkugodzinnego spotkania była dyskusja nad punktem funduszu sołeckiego, który pojawił się w ostatnich dniach, po odrzuceniu przez burmistrza z powodu wad formalnych opracowania „Koncepcji komunikacyjnej dla Żółwina”. Uchylony punkt zastąpiono propozycją aktualizacji planu odnowy Żółwina na lata 2011-2020, wydłużenia jego perspektywy czasowej do roku 2025 i przeznaczenia na ten cel 9 tys. zł – jednej czwartej funduszu sołeckiego na przyszły rok. Ten postulat przedstawiony przez sołtysa i radę sołecką krytycznie ocenił Arkadiusz Kosiński, polemizował z nim przewodniczący rady sołeckiej Paweł Komender. Prezes OSP Karol Zakrzewski zgłosił wniosek przeznaczenia 9 tys. zł na dofinansowanie zakupu podnośnika dla strażaków, który byłby wykorzystywany m.in. do usuwania sopli lodu zwisających z dachu szkoły oraz zagrażających bezpieczeństwu drogowemu konarów. W czasie dyskusji pojawiły się także postulaty ustawienia nowych koszy na śmieci (nie poddano ich pod głosowanie). Wniosek Karola Zakrzewskiego przepadł w głosowaniu. Zgodnie z ogłoszonym wynikiem 32 osoby opowiedziały się za podnośnikiem, zaś 39 przeciwko.

Poza 9 tys. zł na aktualizację planu odnowy Żółwina pieniądze z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na imprezy integracyjne, sportowe i rekreacyjne (9 tys. zł), sprzątnie i odśnieżanie (8623 zł), zakup sprzętu sportowego dla dorosłych, który zostanie zamontowany obok Orlika (6500 zł), dofinansowania stołu do tenisa stołowego na zewnętrz szkoły (2 tys. zł) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i kosy spalinowej (500 zł). (ike)

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie