środa, 28 lutego 2024

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Trójmiasto Ogrodów – głos z Żółwina

14.06.2015


16 czerwca na wspólnym posiedzeniu radnych z Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka zostaną określone kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO). Choć w przygotowanym dokumencie powtarza się hasło zrównoważonego rozwoju, to integracja trzech gmin może utrwalić zacofanie Żółwina.

Nie wiadomo też, czy realizacja inwestycji w ramach PTO nie wpłynie na zmniejszenie inwestycji w naszej wsi zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Brwinów na lata 2014-2020.

"Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów", które mają być zaakceptowane we wtorek, wymieniają dwie inwestycje na terenie Żółwina: cmentarz przy ul. Szkolnej i udrożnienie połączenia naszej wsi (a także Tereni i Owczarni) z trasą katowicką. Obie są korzystne dla Podkowy Leśnej. Budowa "układu dróg omijających Podkowę Leśną" (tak napisano w dokumencie) zmniejszy bowiem uciążliwy ruch samochodowy w tej miejscowości. Cmentarz przy Szkolnej ma być nekropolią całego Trójmiasta Ogrodów, jednak – jak stwierdzono we "Wspólnych kierunkach…" – będzie on przeznaczony szczególnie dla "Brwinowa i Podkowy Leśnej w ramach wspólnej parafii w Podkowie L.". Tekst wymienia parafię w Podkowie Leśnej, ale cmentarz ma być nie parafialny (wyznaniowy), lecz komunalny, co odnotowano obok. Nie bardzo wiadomo, jaki będzie jego status: gminny czy trójmiejski. W obowiązującym nadal Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Brwinów na lata 2014-2020 przeznaczono 5 mln na budowę cmentarza w Żółwinie, którego celem jest "zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy". W przyjętej 10 czerwca br. przez Radę Miejską w Brwinowie uchwale wyrażającej zgodę na nieodpłatne nabycie przez burmistrza od Agencji Nieruchomości Rolnych 15-hektarowego terenu pod cmentarz komunalny nie znalazło się stwierdzenie, że ma on służyć także innym gminom.

Choć jeden z rozdziałów "Głównych kierunków…" jest poświęcony ochronie środowiska, to nie ma w nim mowy o przyspieszeniu budowy kanalizacji w Żółwinie i Owczarni, np. poprzez pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (Owczarnia i część Żółwina leżą w strefie obszaru chronionego). Dotychczasowe tempo robót nie wskazuje, by kolektor kanalizacyjny przekroczył granicę Żółwina do końca obecnej kadencji samorządu, czyli 2018 r.

Żółwin - mimo atrakcyjnego położenia i walorów przyrodniczo-krajobrazowych – nie został uwzględniony w strategii kultury fizycznej i rekreacji PTO. "Główne kierunki…" nie wymieniają żadnej ścieżki rowerowej wiodącej przez naszą wieś ani nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Za to np. w Milanówku powstanie skatepark.

Burmistrz powtarza, że poprawa stanu dróg w Żółwinie nie nastąpi, dopóki nie zostanie zbudowana kanalizacja. Ale – co przyznają same władze gminy - budowa kanalizacji w naszej miejscowości to kwestia odległej perspektywy.

- Nie możemy się doczekać ogłoszenia przetargu w prozaicznej sprawie budowy chodnika wzdłuż najbardziej ruchliwego fragmentu Nadarzyńskiej, głównej ulicy Żółwina – mówi zolwin.pl Mieczysław Zieliński, były wieloletni radny Rady Miejskiej w Brwinowie. - Tymczasem mieszkańcy skanalizowanych Kań, mający dobre drogi i chodniki, sadzą róże. W stosunku do nich mamy co najmniej kilkunastoletnie zapóźnienie. Chcielibyśmy mieć nadzieję, że w jego odrobieniu pomogą przyjazne dla Żółwina działania władz gminy oraz ścisła – z pewnością konieczna i pożyteczna – współpraca trzech gmin PTO. (ike)

skomentuj na FB

Bazarek wyborczy

24.02.2024

W sobotę na brwinowskim targowisku można było nie tylko zaopatrzyć się w ziemniaki, pomidory i jabłka, ale także złożyć podpisy pod listami poparcia komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych w naszej gminie.

Dobiega końca najdłuższa kadencja

23.02.2024

7 kwietnia będziemy wybierać burmistrza, radnych Rady Miejskiej Gminy Brwinów, radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Poprzedni rząd przedłużył kadencję samorządów z czterech do pięciu lat, a na dodatek przesunął termin wyborów samorządowych o kilka miesięcy, by nie zbiegał się z wyborami parlamentarnymi.

Trzy miliony na Młochowską

15.12.2023

Najważniejszą inwestycją w przyszłym roku w Żółwinie ma być rozbudowa ul. Młochowskiej na odcinku od Południowej do granicy z gminą Nadarzyn. W projekcie budżetu gminy Brwinów na 2024 rok, który radni powinni uchwalić na sesji 20 grudnia, na ten cel przeznaczono trzy miliony złotych, w tym dwa z rządowego funduszu „Polski Ład”.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie