sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Wybory 21 października

14.08.2018


21 października będziemy wybierać burmistrza gminy Brwinów (jeśli żaden z kandydatów nie uzyska przeszło połowy głosów, rozstrzygnięcie zapadnie w drugiej turze 4 listopada), radnych Rady Miejskiej w Brwinowie oraz radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego i Sejmiku Mazowieckiego.

Zgodnie z przeforsowanymi przez większość parlamentarną zmianami czas trwania kadencji samorządowej został wydłużony z 4 do 5 lat, zniesiono też jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Zamiast JOW-u obejmującego Żółwin i Terenię, z którego wybrano w 2014 r. do Rady Miejskiej Józefa Streżyńskiego, obie miejscowości znajdą się w jednym okręgu z Owczarnią i Otrębusami. Z tego okręgu do 21-osobowej Rady Miejskiej w Brwinowie zostanie wybranych pięciu radnych. Zastąpienie wyborów w JOW-ach wyborami proporcjonalnymi sprawia, że nie mają szans małe komitety lokalne, które mogły zaistnieć w ramach okręgów jednomandatowych. Będziemy głosować na listy kandydatów. O tym, kto zostanie wybrany, zdecyduje podział mandatów w ramach całej gminy. W takim systemie w radzie może zasiadać jeden, dwóch, a nawet trzech mieszkańców Żółwina, ale może nie być w niej żadnego żółwinianina.

Obóz władzy pod wpływem oporu społecznego wycofał się z pomysłów połączenia Warszawy i przeszło 30 gmin, w tym gminy Brwinów, w jedno nowe miasto stołeczne Warszawa, a także z zakazu udziału w wyborach wielokadencyjnym wójtom, burmistrzom i prezydentom. Limit sprawowania tych urzędów – dwie pięcioletnie kadencje – zacznie obowiązywać po jesiennych wyborach.

Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. Niedługo poznamy kandydatów na burmistrza i radnych. (ike)

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie