wtorek, 26 września 2023

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Żółwin bez gimnazjum?

21.08.2016


Jeśli zapowiedziana przez rząd reforma oświaty zostanie zrealizowana, za kilka lat w Żółwinie na miejscu obecnego Zespołu Szkół pojawi się ośmioklasowa szkoła powszechna. Praktycznie oznaczać będzie to ubytek jednego rocznika w najmniejszej szkole samorządowej w gminie Brwinów.

Żółwin przeżył już wiele zmian systemu edukacji – jedna z nich sprawiła, że w naszej wsi przez kilkanaście lat w ogóle nie było szkoły.

Zespół Szkół w Żółwinie obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum działa od września 2003 r., wcześniej była tu jedynie szkoła podstawowa, a gimnazjaliści dojeżdżali do szkół w innych miejscowościach, głównie do Otrębus i Podkowy Leśnej. Przed reformą oświaty dokonaną w 1999 r. - likwidującą ośmioletnie szkoły podstawowe i powołującą nowe sześcioletnie szkoły podstawowe oraz trzyletnie gimnazja - w Żółwinie działała szkoła podstawowa. Utworzono ją, a w zasadzie reaktywowano we wrześniu 1990 r., gdyż została zlikwidowana na mocy reformy z 1973 r., która wprowadzała mające zapewnić wyższy poziom nauczania zbiorcze szkoły gminne (taka placówka funkcjonowała w Brwinowie). Budynek żółwińskiej szkoły adaptowano na dom dziecka.

Szkoła podstawowa (nazywana wówczas powszechną) – niepełna, czteroklasowa - pojawiła się w Żółwinie w okresie międzywojennym. Jeden nauczyciel w pomieszczeniach wynajmowanych w prywatnych domach uczył jednocześnie dwie klasy – rano trzecią i czwartą, zaś po południu pierwszą i drugą (taki porządek narzuciły władze oświatowe).

Przed wojną rozpoczęto budowę szkoły na terenie podarowanym przez Michała Natansona. Pełną – siedmioklasową - szkołę podstawową w Żółwinie zorganizował dopiero w latach 50. Józef Owczarek. W 1961 r. naukę w szkołach podstawowych, także w żółwińskiej, wydłużono z siedmiu do ośmiu lat. Taki system utrzymał się do 1999 r. i – zgodnie z projektem reformy oświaty obecnego rządu – ma powrócić.
KP

skomentuj na FB

Zamknięcie skrzyżowania Szkolnej i Granicznej

20.09.2023

Od 25 września, jak informują tablice przy Nadarzyńskiej, zostanie zamknięte skrzyżowanie Szkolnej i Granicznej w związku z jego rozbudową.

Uboższy fundusz sołecki

31.08.2023

Fundusz sołecki na 2024 r. będzie o 12 tysięcy złotych mniejszy niż tegoroczny i wyniesie 64 538,30 zł – poinformował nas sołtys Żółwina Karol Marchwiak.

Odmieniona Pigwowa

18.08.2023

Przebudowa alei Pigwowej w Książenicach zbliża się do finału.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2023 IKE - Usługi Literackie