sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Żółwin bez gimnazjum?

21.08.2016


Jeśli zapowiedziana przez rząd reforma oświaty zostanie zrealizowana, za kilka lat w Żółwinie na miejscu obecnego Zespołu Szkół pojawi się ośmioklasowa szkoła powszechna. Praktycznie oznaczać będzie to ubytek jednego rocznika w najmniejszej szkole samorządowej w gminie Brwinów.

Żółwin przeżył już wiele zmian systemu edukacji – jedna z nich sprawiła, że w naszej wsi przez kilkanaście lat w ogóle nie było szkoły.

Zespół Szkół w Żółwinie obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum działa od września 2003 r., wcześniej była tu jedynie szkoła podstawowa, a gimnazjaliści dojeżdżali do szkół w innych miejscowościach, głównie do Otrębus i Podkowy Leśnej. Przed reformą oświaty dokonaną w 1999 r. - likwidującą ośmioletnie szkoły podstawowe i powołującą nowe sześcioletnie szkoły podstawowe oraz trzyletnie gimnazja - w Żółwinie działała szkoła podstawowa. Utworzono ją, a w zasadzie reaktywowano we wrześniu 1990 r., gdyż została zlikwidowana na mocy reformy z 1973 r., która wprowadzała mające zapewnić wyższy poziom nauczania zbiorcze szkoły gminne (taka placówka funkcjonowała w Brwinowie). Budynek żółwińskiej szkoły adaptowano na dom dziecka.

Szkoła podstawowa (nazywana wówczas powszechną) – niepełna, czteroklasowa - pojawiła się w Żółwinie w okresie międzywojennym. Jeden nauczyciel w pomieszczeniach wynajmowanych w prywatnych domach uczył jednocześnie dwie klasy – rano trzecią i czwartą, zaś po południu pierwszą i drugą (taki porządek narzuciły władze oświatowe).

Przed wojną rozpoczęto budowę szkoły na terenie podarowanym przez Michała Natansona. Pełną – siedmioklasową - szkołę podstawową w Żółwinie zorganizował dopiero w latach 50. Józef Owczarek. W 1961 r. naukę w szkołach podstawowych, także w żółwińskiej, wydłużono z siedmiu do ośmiu lat. Taki system utrzymał się do 1999 r. i – zgodnie z projektem reformy oświaty obecnego rządu – ma powrócić.
KP

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie