czwartek, 23 września 2021

Żółwin, mazowieckie

Z przeszłości

ZNANA OKOLICA NA NIEZNANYCH MAPACH

Ok. 1878 r. dokonano podziału zrośniętych ze sobą przez kilkaset lat folwarków Żółwin i Kopana, które wcześniej zawsze miały tego samego właściciela. Podział nie dotyczył wsi Żółwin, czyli gruntów należących do chłopów. Kopanej przypadł nie tylko obszar obecnej Tereni, ale także ziemia wzdłuż dzisiejszej ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej – od obecnej granicy z Żółwinem do ulic: Młochowskiej i Borowin.

Ten atrakcyjnie położony teren – w najbliższym sąsiedztwie lasu (szumiał on także w obecnej Podkowie Leśnej), zaledwie kilka kilometrów od przystanku kolejowego w Brwinowie - szybko zmienił właścicieli. Dzielono go na nieruchomości, które już nie należały do Kopanej i otrzymały własne nazwy hipoteczne: Sosnówka, Borowin (Borowina), Zarybie i Ołonka. Wszystkie one do 1939 r. wchodziły w skład gromady Żółwin.

W wyniku późniejszych zmian administracyjnych Borowin, Sosnówka i Ołonka przypadły Podkowie Leśnej, zaś Zarybie (działka, na której znajduje się pałac Regulskich) – Żółwinowi. Prezentowane mapki tych nieruchomości pochodzą z lat 1881 i 1897.

 - Żółwin.plMapka Zarybia z 1897 r. Na tej stosunkowo niewielkiej działce w okresie międzywojennym powstał (w miejscu, gdzie zaznaczono dwa sąsiadujące budynki) pałac Regulskich - dziś zajmuje go Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna. Od wschodu nieruchomość graniczyła z gruntem należącym do żółwińskiego gospodarza Adama Borządka, od północy z lasem młochowskim, od południa z Ołonką.

 - Żółwin.plMapka Sosnówki z 1881 r. Nieruchomość zajmowała pas przy obecnej ul. Jana Pawła II - między dzisiejszą ulicą Borowin i granicą z Żółwinem. Po drugiej stronie drogi (ul. Jana Pawła II) znajdowały się nieruchomości Zarybie i Ołonka. Na mapce zaznaczony jest dom z podjazdem. W tym miejscu stoi zbudowana najpóźniej w okresie międzywojennym drewniana willa.

 - Żółwin.pl


Mapka Borowina z 1881 r. Największa z nieruchomości – dziesięciohektarowa – graniczyła od wschodu z Sosnówką, od zachodu z majątkiem Owczarnia, od północy z majątkiem Brwinów (z niego wyodrębniła się Podkowa Leśna), a od południa z majątkiem Żółwin. Borowin i Sosnówka przylegały do cieku wodnego - obecnie oznaczonego symbolem RS-11. (ike)skomentuj na FB

NIECH ZAKWITNĄ JABŁONIE

30.04.2021

Może nadszedł czas, by zamiast pochodzących z Ameryki tui sadzić swojskie jabłonki?

Żółwin 1992

18.12.2020

Na mapie topograficznej przedstawiającej Żółwin w 1992 r. (wydano ją w roku następnym) brakuje nazw ulic. One pojawiły się później. Na obecnej ul. Nadarzyńskiej, w pobliżu lasu, widnieje napis „Na Laski”, taki sam można odczytać na najbliższym Żółwinowi odcinku obecnej ul. Jana Pawła II w Podkowie.

ORANŻADA Z ŻÓŁWINA

26.02.2020

Otrzymaliśmy cenny i unikatowy prezent - cztery naklejki na butelki z napojami orzeźwiającymi wyprodukowanymi w latach 80. XX w. w Żółwinie.

NIE WRÓĆIŁ Z POWSTANIA

180 lat temu Żółwin należał do gminy Żółwin, zaś dziedzic Żółwina był równocześnie wójtem.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2021 IKE - Usługi Literackie