sobota, 09 grudnia 2023

Żółwin, mazowieckie

Z przeszłości

ZNANA OKOLICA NA NIEZNANYCH MAPACH

Ok. 1878 r. dokonano podziału zrośniętych ze sobą przez kilkaset lat folwarków Żółwin i Kopana, które wcześniej zawsze miały tego samego właściciela. Podział nie dotyczył wsi Żółwin, czyli gruntów należących do chłopów. Kopanej przypadł nie tylko obszar obecnej Tereni, ale także ziemia wzdłuż dzisiejszej ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej – od obecnej granicy z Żółwinem do ulic: Młochowskiej i Borowin.

Ten atrakcyjnie położony teren – w najbliższym sąsiedztwie lasu (szumiał on także w obecnej Podkowie Leśnej), zaledwie kilka kilometrów od przystanku kolejowego w Brwinowie - szybko zmienił właścicieli. Dzielono go na nieruchomości, które już nie należały do Kopanej i otrzymały własne nazwy hipoteczne: Sosnówka, Borowin (Borowina), Zarybie i Ołonka. Wszystkie one do 1939 r. wchodziły w skład gromady Żółwin.

W wyniku późniejszych zmian administracyjnych Borowin, Sosnówka i Ołonka przypadły Podkowie Leśnej, zaś Zarybie (działka, na której znajduje się pałac Regulskich) – Żółwinowi. Prezentowane mapki tych nieruchomości pochodzą z lat 1881 i 1897.

 - Żółwin.plMapka Zarybia z 1897 r. Na tej stosunkowo niewielkiej działce w okresie międzywojennym powstał (w miejscu, gdzie zaznaczono dwa sąsiadujące budynki) pałac Regulskich - dziś zajmuje go Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna. Od wschodu nieruchomość graniczyła z gruntem należącym do żółwińskiego gospodarza Adama Borządka, od północy z lasem młochowskim, od południa z Ołonką.

 - Żółwin.plMapka Sosnówki z 1881 r. Nieruchomość zajmowała pas przy obecnej ul. Jana Pawła II - między dzisiejszą ulicą Borowin i granicą z Żółwinem. Po drugiej stronie drogi (ul. Jana Pawła II) znajdowały się nieruchomości Zarybie i Ołonka. Na mapce zaznaczony jest dom z podjazdem. W tym miejscu stoi zbudowana najpóźniej w okresie międzywojennym drewniana willa.

 - Żółwin.pl


Mapka Borowina z 1881 r. Największa z nieruchomości – dziesięciohektarowa – graniczyła od wschodu z Sosnówką, od zachodu z majątkiem Owczarnia, od północy z majątkiem Brwinów (z niego wyodrębniła się Podkowa Leśna), a od południa z majątkiem Żółwin. Borowin i Sosnówka przylegały do cieku wodnego - obecnie oznaczonego symbolem RS-11. (ike)skomentuj na FB

Dożynkowe klimaty w Żółwinie

23.08.2023

„Dożynki w Żółwinie są imprezą, w czasie której można się pobawić, poznać innych mieszkańców, zatańczyć z miłą sąsiadką lub sympatycznym sąsiadem” – pisaliśmy 10 lat temu po kolejnych dożynkach gminnych w Żółwinie, najbardziej udanej plenerowej imprezie w nowożytnej (od 1989 r.) historii naszej miejscowości.

200 lat temu w Żółwinie

03.07.2022

12 marca 1822 r. „Kurier Warszawski” w rubryce „Przyjechali do Warszawy” wymienił Antoniego Lasockiego, przedstawiając go jako obywatela z Żółwina.

Nie sprzedawaj Żółwina

23.12.2021

„Jeżeli mi wolno jeszcze prośbę do Ciebie, mój drogi Eustachy, załączyć, to proszę Cię, byś Żółwina nie sprzedawał, zdaje mi się, że duch mój i po śmierci tak nad Tobą, jak i nad Antosiem czuwać będzie, jeśli wy tu zostaniecie” – pisała w testamencie Ludgarda Marylska, trzecia żona właściciela Żółwina Eustachego Marylskiego, matka jego najmłodszego dziecka - Antoniego.

NIECH ZAKWITNĄ JABŁONIE

30.04.2021

Może nadszedł czas, by zamiast pochodzących z Ameryki tui sadzić swojskie jabłonki?

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2023 IKE - Usługi Literackie