czwartek, 20 czerwca 2024

Żółwin, mazowieckie

Z przeszłości

ZNANA OKOLICA NA NIEZNANYCH MAPACH

Ok. 1878 r. dokonano podziału zrośniętych ze sobą przez kilkaset lat folwarków Żółwin i Kopana, które wcześniej zawsze miały tego samego właściciela. Podział nie dotyczył wsi Żółwin, czyli gruntów należących do chłopów. Kopanej przypadł nie tylko obszar obecnej Tereni, ale także ziemia wzdłuż dzisiejszej ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej – od obecnej granicy z Żółwinem do ulic: Młochowskiej i Borowin.

Ten atrakcyjnie położony teren – w najbliższym sąsiedztwie lasu (szumiał on także w obecnej Podkowie Leśnej), zaledwie kilka kilometrów od przystanku kolejowego w Brwinowie - szybko zmienił właścicieli. Dzielono go na nieruchomości, które już nie należały do Kopanej i otrzymały własne nazwy hipoteczne: Sosnówka, Borowin (Borowina), Zarybie i Ołonka. Wszystkie one do 1939 r. wchodziły w skład gromady Żółwin.

W wyniku późniejszych zmian administracyjnych Borowin, Sosnówka i Ołonka przypadły Podkowie Leśnej, zaś Zarybie (działka, na której znajduje się pałac Regulskich) – Żółwinowi. Prezentowane mapki tych nieruchomości pochodzą z lat 1881 i 1897.

 - Żółwin.plMapka Zarybia z 1897 r. Na tej stosunkowo niewielkiej działce w okresie międzywojennym powstał (w miejscu, gdzie zaznaczono dwa sąsiadujące budynki) pałac Regulskich - dziś zajmuje go Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna. Od wschodu nieruchomość graniczyła z gruntem należącym do żółwińskiego gospodarza Adama Borządka, od północy z lasem młochowskim, od południa z Ołonką.

 - Żółwin.plMapka Sosnówki z 1881 r. Nieruchomość zajmowała pas przy obecnej ul. Jana Pawła II - między dzisiejszą ulicą Borowin i granicą z Żółwinem. Po drugiej stronie drogi (ul. Jana Pawła II) znajdowały się nieruchomości Zarybie i Ołonka. Na mapce zaznaczony jest dom z podjazdem. W tym miejscu stoi zbudowana najpóźniej w okresie międzywojennym drewniana willa.

 - Żółwin.pl


Mapka Borowina z 1881 r. Największa z nieruchomości – dziesięciohektarowa – graniczyła od wschodu z Sosnówką, od zachodu z majątkiem Owczarnia, od północy z majątkiem Brwinów (z niego wyodrębniła się Podkowa Leśna), a od południa z majątkiem Żółwin. Borowin i Sosnówka przylegały do cieku wodnego - obecnie oznaczonego symbolem RS-11. (ike)skomentuj na FB

120. rocznica pierwszej żarówki w Żółwinie

28.03.2024

W 1904 r. w Żółwinie po raz pierwszy rozbłysło światło elektryczne. Dopiero cztery lata później na ulice Warszawy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny.

Michalina z Żółwina - niezwykła dziewczyna

07.03.2024

W 1857 r. pojawiła się na balu na Zamku Królewskim z włosami ufarbowanymi na żółty kolor, szokując namiestnika Królestwa Polskiego. Była z nami krótko, ale pozostawiła po sobie w Żółwinie trwałą pamiątkę – pałac przy obecnej ulicy Nadarzyńskiej.

Pionier żółwińskiej zielonej energii

28.02.2024

Patrząc na żółwińskie dachy z panelami słonecznymi, przypomnieliśmy sobie o oznaczonym na mapie okolic Warszawy z 1829 r. wiatraku, który znajdował się w pobliżu obecnego skrzyżowania Nadarzyńskiej i Słonecznej, czyli na ówczesnym końcu naszej wsi.

Karpie z Żółwina

09.12.2023

Tradycja hodowli ryb w stawach na terenie majątku Żółwin sięga zapewne jego początków, czyli końca XVI wieku.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie