czwartek, 22 lutego 2024

Żółwin, mazowieckie

Z przeszłości

Żółwin 1992

Na mapie topograficznej przedstawiającej Żółwin w 1992 r. (wydano ją w roku następnym) brakuje nazw ulic. One pojawiły się później. Na obecnej ul. Nadarzyńskiej, w pobliżu lasu, widnieje napis „Na Laski”, taki sam można odczytać na najbliższym Żółwinowi odcinku obecnej ul. Jana Pawła II w Podkowie.

 - Żółwin.pl


Ulicę Łąkową zaznaczono jako polną drogę, podobnie jak dzisiejszą ul. Mokrą. Na mapie droga polna łączy obecną ul. Zarybie z Nadarzyńską, teraz Mokra jest jedną z wielu ślepych ulic Żółwina - takich, jak dawne drogi polne odchodzące od ul. Słonecznej, które mają już swoje nazwy i gęstniejącą zabudowę.
Na terenie osiedla Słoneczny Sad (róg Południowej i Słonecznej) wcześniej kwitł prawdziwy sad z drzewami owocowymi. Jednak największe sady zaznaczono na mapie przy ul. Granicznej, w pobliżu Książenic.
Głównymi drogami w 1992 r. w Żółwinie była Nadarzyńska (do skrzyżowania ze Słoneczną), Słoneczna do Południowej i Południowa do dawnych magazynów Domów Towarowych Centrum (na mapie zaznaczono je jako „mag.”). Na początkowym odcinku Południowej zwraca uwagę większa niż dziś liczba kurników.

 - Żółwin.pl


Ważną ulicą była także obecna Szkolna. Szkoła podstawowa w Żółwinie wznowiła działalność we wrześniu 1990 r. po kilkunastu latach przerwy, w czasie której znajdował się w jej budynku dom dziecka. Po drugiej stronie Szkolnej – tu gdzie dziś szumi młody las – rozciągało się ogromne pole należące do PGR Urszulin.

 - Żółwin.pl


W skład PGR wchodził także majątek Kopana wraz z zabudowaniami. Niedaleko nich wznosiła się ustawiona na najwyższym miejscu w okolicy – 130,3 m nad poziomem morza – wieża triangulacyjna. Dla porównania w rejonie granicy z Podkową wysokość terenu wynosi ok. 105 m.

 - Żółwin.pl


W pałacu przy Nadarzyńskiej – zaznaczonym na mapie jako „inst.” - mieścił się Zakład Badawczy Jedwabiu Naturalnego zajmujący się hodowlą jedwabnika morwowego i uprawą odmiany białej morwy noszącej nazwę „żółwińska wielkolistna”.
Mapa pochodzi z okresu, gdy nowych mieszkańców Żółwina było jeszcze bardzo niewielu, a metr kwadratowy działki kosztował od 3 do 8 dolarów - ta waluta dominowała wtedy w rozliczeniach. (ike)

W tekście wykorzystano fragmenty mapy topograficznej Głównego Geodety Kraju N-34-138-C-b-4skomentuj na FB

Karpie z Żółwina

09.12.2023

Tradycja hodowli ryb w stawach na terenie majątku Żółwin sięga zapewne jego początków, czyli końca XVI wieku.

Dożynkowe klimaty w Żółwinie

23.08.2023

„Dożynki w Żółwinie są imprezą, w czasie której można się pobawić, poznać innych mieszkańców, zatańczyć z miłą sąsiadką lub sympatycznym sąsiadem” – pisaliśmy 10 lat temu po kolejnych dożynkach gminnych w Żółwinie, najbardziej udanej plenerowej imprezie w nowożytnej (od 1989 r.) historii naszej miejscowości.

200 lat temu w Żółwinie

03.07.2022

12 marca 1822 r. „Kurier Warszawski” w rubryce „Przyjechali do Warszawy” wymienił Antoniego Lasockiego, przedstawiając go jako obywatela z Żółwina.

Nie sprzedawaj Żółwina

23.12.2021

„Jeżeli mi wolno jeszcze prośbę do Ciebie, mój drogi Eustachy, załączyć, to proszę Cię, byś Żółwina nie sprzedawał, zdaje mi się, że duch mój i po śmierci tak nad Tobą, jak i nad Antosiem czuwać będzie, jeśli wy tu zostaniecie” – pisała w testamencie Ludgarda Marylska, trzecia żona właściciela Żółwina Eustachego Marylskiego, matka jego najmłodszego dziecka - Antoniego.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie