poniedziałek, 22 lipca 2024

Żółwin, mazowieckie

Z przeszłości

Żółwin 1992

Na mapie topograficznej przedstawiającej Żółwin w 1992 r. (wydano ją w roku następnym) brakuje nazw ulic. One pojawiły się później. Na obecnej ul. Nadarzyńskiej, w pobliżu lasu, widnieje napis „Na Laski”, taki sam można odczytać na najbliższym Żółwinowi odcinku obecnej ul. Jana Pawła II w Podkowie.

 - Żółwin.pl


Ulicę Łąkową zaznaczono jako polną drogę, podobnie jak dzisiejszą ul. Mokrą. Na mapie droga polna łączy obecną ul. Zarybie z Nadarzyńską, teraz Mokra jest jedną z wielu ślepych ulic Żółwina - takich, jak dawne drogi polne odchodzące od ul. Słonecznej, które mają już swoje nazwy i gęstniejącą zabudowę.
Na terenie osiedla Słoneczny Sad (róg Południowej i Słonecznej) wcześniej kwitł prawdziwy sad z drzewami owocowymi. Jednak największe sady zaznaczono na mapie przy ul. Granicznej, w pobliżu Książenic.
Głównymi drogami w 1992 r. w Żółwinie była Nadarzyńska (do skrzyżowania ze Słoneczną), Słoneczna do Południowej i Południowa do dawnych magazynów Domów Towarowych Centrum (na mapie zaznaczono je jako „mag.”). Na początkowym odcinku Południowej zwraca uwagę większa niż dziś liczba kurników.

 - Żółwin.pl


Ważną ulicą była także obecna Szkolna. Szkoła podstawowa w Żółwinie wznowiła działalność we wrześniu 1990 r. po kilkunastu latach przerwy, w czasie której znajdował się w jej budynku dom dziecka. Po drugiej stronie Szkolnej – tu gdzie dziś szumi młody las – rozciągało się ogromne pole należące do PGR Urszulin.

 - Żółwin.pl


W skład PGR wchodził także majątek Kopana wraz z zabudowaniami. Niedaleko nich wznosiła się ustawiona na najwyższym miejscu w okolicy – 130,3 m nad poziomem morza – wieża triangulacyjna. Dla porównania w rejonie granicy z Podkową wysokość terenu wynosi ok. 105 m.

 - Żółwin.pl


W pałacu przy Nadarzyńskiej – zaznaczonym na mapie jako „inst.” - mieścił się Zakład Badawczy Jedwabiu Naturalnego zajmujący się hodowlą jedwabnika morwowego i uprawą odmiany białej morwy noszącej nazwę „żółwińska wielkolistna”.
Mapa pochodzi z okresu, gdy nowych mieszkańców Żółwina było jeszcze bardzo niewielu, a metr kwadratowy działki kosztował od 3 do 8 dolarów - ta waluta dominowała wtedy w rozliczeniach. (ike)

W tekście wykorzystano fragmenty mapy topograficznej Głównego Geodety Kraju N-34-138-C-b-4skomentuj na FB

120. rocznica pierwszej żarówki w Żółwinie

28.03.2024

W 1904 r. w Żółwinie po raz pierwszy rozbłysło światło elektryczne. Dopiero cztery lata później na ulice Warszawy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny.

Michalina z Żółwina - niezwykła dziewczyna

07.03.2024

W 1857 r. pojawiła się na balu na Zamku Królewskim z włosami ufarbowanymi na żółty kolor, szokując namiestnika Królestwa Polskiego. Była z nami krótko, ale pozostawiła po sobie w Żółwinie trwałą pamiątkę – pałac przy obecnej ulicy Nadarzyńskiej.

Pionier żółwińskiej zielonej energii

28.02.2024

Patrząc na żółwińskie dachy z panelami słonecznymi, przypomnieliśmy sobie o oznaczonym na mapie okolic Warszawy z 1829 r. wiatraku, który znajdował się w pobliżu obecnego skrzyżowania Nadarzyńskiej i Słonecznej, czyli na ówczesnym końcu naszej wsi.

Karpie z Żółwina

09.12.2023

Tradycja hodowli ryb w stawach na terenie majątku Żółwin sięga zapewne jego początków, czyli końca XVI wieku.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie