poniedziałek, 26 lipca 2021

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Ciąg dalszy problemów z wodą

17.06.2021


Tylko jedna oferta wpłynęła na ogłoszony przez gminę Brwinów przetarg na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie tymczasowej pompowni wody, która ma poprawić zaopatrzenie w wodę południowe sołectwa: Żółwin, Terenię i Owczarnię. Poinformował o tym na czwartkowym posiedzeniu Rady Miejskiej w Brwinowie zastępca burmistrza Sławomir Walendowski, dodając, że jedyna złożona oferta opiewa na kwotę wyższą niż przewidziana przez gminę. Jeszcze na tym samym posiedzeniu radni jednogłośnie przyjęli zmianę w uchwale budżetowej, zwiększając sumę wydatków na to zadanie o 100 tys. zł. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, pompownia może być uruchomiona w ciągu kilku miesięcy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki ubolewał, że lokalny problem z wodą zdominował debatę nad raportem o stanie gminy Brwinów w 2020 r. stanowiącym podstawę do udzielenia wotum zaufania urzędującemu burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu nieobecnemu na posiedzeniu. Pojawili się na nim natomiast mieszkańcy odczuwający skutki braku wody. Broniący ich interesów radni, wśród nich Paweł Nyc, zwracali uwagę, że problem z wodą narastał przez lata, wskazywali na sprzeczne wyjaśnienia przyczyn czerwcowego niedoboru wody podawane przez władze Podkowy Leśnej i gminy Brwinów, krytykowali chaos informacyjny i komunikacyjny w gminie. (ike)

skomentuj na FB

Dogodniejszy dojazd do S8

22.07.2021

Dobiega końca tegoroczny letni remont nawierzchni dróg w Żółwinie i Tereni. Dzięki utwardzeniu destruktem ul. Granicznej (na odcinku od przepustu do Pieczarkowej) i Młochowskiej (od Nadarzyńskiej do Sarenki) poprawi się dojazd do S8.

Chcemy wody!

22.06.2021

Kilkudziesięciu mieszkańców Żółwina, Tereni i Owczarni przeszło we wtorek spod OSP w Brwinowie na placyk przed gminnym ratuszem. Wśród nich był także burmistrz Arkadiusz Kosiński, starający się w czasie bezpośredniej rozmowy przed urzędem ostudzić gniew osób odczuwających skutki braku wody.

Projekty przyłączy kanalizacyjnych do odbioru

16.06.2021

Właściciele posesji przy niedawno skanalizowanym odcinku Nadarzyńskiej, od skrzyżowania z Kasztanową do numeru 96, którzy w latach 2005-2006 zawarli z gminą Brwinów umowę na wykonanie projektu przyłącza, mogą go odebrać w urzędzie gminy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2021 IKE - Usługi Literackie