czwartek, 18 sierpnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Ciąg dalszy problemów z wodą

17.06.2021


Tylko jedna oferta wpłynęła na ogłoszony przez gminę Brwinów przetarg na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie tymczasowej pompowni wody, która ma poprawić zaopatrzenie w wodę południowe sołectwa: Żółwin, Terenię i Owczarnię. Poinformował o tym na czwartkowym posiedzeniu Rady Miejskiej w Brwinowie zastępca burmistrza Sławomir Walendowski, dodając, że jedyna złożona oferta opiewa na kwotę wyższą niż przewidziana przez gminę. Jeszcze na tym samym posiedzeniu radni jednogłośnie przyjęli zmianę w uchwale budżetowej, zwiększając sumę wydatków na to zadanie o 100 tys. zł. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, pompownia może być uruchomiona w ciągu kilku miesięcy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki ubolewał, że lokalny problem z wodą zdominował debatę nad raportem o stanie gminy Brwinów w 2020 r. stanowiącym podstawę do udzielenia wotum zaufania urzędującemu burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu nieobecnemu na posiedzeniu. Pojawili się na nim natomiast mieszkańcy odczuwający skutki braku wody. Broniący ich interesów radni, wśród nich Paweł Nyc, zwracali uwagę, że problem z wodą narastał przez lata, wskazywali na sprzeczne wyjaśnienia przyczyn czerwcowego niedoboru wody podawane przez władze Podkowy Leśnej i gminy Brwinów, krytykowali chaos informacyjny i komunikacyjny w gminie. (ike)

skomentuj na FB

Burmistrz w przedszkolu

12.08.2022

Tym razem nie w remizie OSP ani w szkole, lecz w budynku przedszkola samorządowego przy ul. Nadarzyńskiej 42 odbędzie się doroczne spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami Żółwina i Tereni. Termin: poniedziałek 29 sierpnia, godz. 18.00.

Szkolna zmieni Żółwin

20.07.2022

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na rozbudowę ulicy Szkolnej, ta duża inwestycja infrastrukturalna ma duże znaczenie dla rozwoju naszej miejscowości.

200 lat temu w Żółwinie

03.07.2022

12 marca 1822 r. „Kurier Warszawski” w rubryce „Przyjechali do Warszawy” wymienił Antoniego Lasockiego, przedstawiając go jako obywatela z Żółwina.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie