sobota, 13 kwietnia 2024

Żółwin, mazowieckie

Aktualności

Co z tym prądem

23.08.2012


Gdy w poniedziałek rano po raz kolejny w ostatnim czasie funkcjonowanie wielu gospodarstw domowych i firm w Żółwinie skomplikowało wyłączenie prądu, poprosiliśmy o wyjaśnienie sytuacji rzeczniczkę prasową przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa p. Katarzynę Burdę-Mazurek. Publikujemy pełny tekst odpowiedzi.


Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach sierpnia odnotowaliśmy częstsze przerwy w dostawie energii dla miejscowości Żółwin, Urszulin, Podkowa Leśna, Terenia i Kopana, które z pewnością bardzo utrudniły życie i wzbudziły niepokój mieszkańców. Ekipy elektromonterów i służby techniczne pracowały na tym terenie bardzo intensywnie, także w godzinach nocnych i pomimo to pojawiały się kolejne awarie na liniach średniego napięcia, którymi dostarczamy energię do Państwa miejscowości. Zdajemy sobie sprawę, że taka sytuacja budzi niepokój i jest niezwykle uciążliwa dla odbiorców energii elektrycznej. Dlatego bardzo prosimy o przyjęcie wyjaśnień i informacji o przyczynach tych przerw.

Bardzo ważnym czynnikiem, który zawsze ma wielki wpływ na ciągłość dostaw energii elektrycznej, są drzewa i gałęzie drzew rosnących w pobliżu linii energetycznych średniego napięcia. Służby rejonowe odpowiedzialne za wycinkę dokładają wszelkich starań, aby systematycznie dokonać stosownych podcinek drzewostanu. Trudności w realizacji podcinki pod liniami na terenie Żółwina, Urszulina i Podkowy Leśnej wynikają z rozległości terenu (linie mają długość od kilku do kilkunastu km) oraz konieczności każdorazowego organizowania wejścia brygad na teren prywatny.

Niezwykle trudno jest podejmować działania zmierzające z jednej strony do ograniczenia awaryjności, z drugiej do eliminowania konfliktów związanych z właściwym utrzymaniem prywatnego drzewostanu pod linią elektroenergetyczną. Jako przedsiębiorstwo energetyczne stoimy na stanowisku, że względy społeczne i dobrosąsiedzkie powinny decydować o tym, czy ważniejsza jest własność prywatna, czy też niezakłócona dostawa energii dla społeczności lokalnej. W naszej ocenie, w sytuacji gdy niekontrolowany przyrost drzewostanu zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu linii energetycznej, a właściciele działek nie wywiązują się z swoich obowiązków w zakresie utrzymania drzewostanu w bezpiecznej odległości od istniejącej linii, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek dokonania podcinki gałęzi w celu niedopuszczenia do powstawania zagrożeń, nie tylko dla urządzeń, ale także zdrowia i życia ludzkiego.

Dodać trzeba, że nasi pracownicy, wykonujący podcinkę gałęzi, zostali przeszkoleni i posiadają stosowne uprawnienia do tego rodzaju pracy. Jednak wykonywana przez nich wycinka ma celu wyeliminowanie zagrożeń dla sieci, a nie pielęgnację ogrodu czy kształtowanie korony drzewa. Taka sytuacja rodzi konflikty i powoduje, że nie wszyscy właściciele posesji wyrażają zgodę na dokonanie podcinki gałęzi pod liniami. Dopiero w sytuacji, gdy niekontrolowany przyrost drzewostanu zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu linii energetycznej i powoduje awarie, przedsiębiorstwo może dokonać interwencyjnej podcinki nawet bez zgody właściciela działki.

W przypadku nieplanowanych wyłączeń, bądź występujących krótkich przerw w zasilaniu, wyjaśniamy, że są one efektem zadziałania automatyki zabezpieczeniowej, która powoduje awaryjne wyłączenie linii. Przyczyną są najczęściej zjawiska zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, a są to m.in.: czynniki atmosferyczne (w okresie letnim tj. od maja do sierpnia występują nasilone opady deszczu połączone z wyładowaniami atmosferycznymi, silnym wiatrem, a nawet gradem), zwierzęta (w szczególności ptaki, ale też wiewiórki, kuny i bobry), gałęzie i drzewa upadające na linie oraz awarie występujące w wyniku działania osób postronnych (uszkodzenia słupów przez samochody, kabli przy okazji robót ziemnych, jak również akty wandalizmu).

Innymi przyczynami powodującymi krótkie przerwy w dostawie energii elektrycznej, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty, jest wykonywanie zamierzonych przełączeń, mających na celu przywrócenie normalnej pracy sieci po wystąpieniu awarii oraz związanych z przyłączeniem nowych obiektów do sieci. W tym celu niezbędne jest włączenie i wyłączenie linii, tak przed jak i po zakończonych pracach. Sytuacja taka ma na celu doprowadzenie do takiego układu pracy sieci, który umożliwia osobom biorącym udział w pracach przy urządzeniach energetycznych bezpieczne ich wykonywanie, a zarazem minimalizowanie ograniczeń w dostawie energii elektrycznej pozostałym odbiorcom. Natomiast po zakończonych pracach przywracany jest normalny układ pracy sieci, co również poprzedzane jest wyłączaniem i załączeniem linii.

Pragniemy podkreślić, że również w naszym interesie jest dostarczanie Odbiorcom energii i ograniczanie przerw do niezbędnego minimum. Niestety, żaden operator sieci dystrybucyjnej na świecie nie jest w stanie zagwarantować 100% dostaw energii i dzieje się tak ze względu na uwarunkowania techniczne oraz inne opisane tu przyczyny, na które nie mamy wpływu. Bardzo przepraszamy za trudności w korzystaniu z energii elektrycznej i jednocześnie zapewniamy, że PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług przebiegało w sposób możliwie niezawodny. Pozostaję w przekonaniu, że po zaplanowanych na 30 sierpnia br. pracach eksploatacyjnych, polegających przede wszystkim na podcince gałęzi na kolejnych odcinkach linii, sytuacja w Państwa miejscowościach ulegnie odczuwalnej poprawie.

Z poważaniem,
Katarzyna Burda-Mazurek
Główny Specjalista ds. Komunikacji


skomentuj na FB

Sąsiedzkie sprzątanie Żółwina

11.04.2024

Koło Gospodyń Wiejskich „Żółwin na Obcasach” i sołtys zapraszają mieszkańców w najbliższą sobotę na sąsiedzkie sprzątanie Żółwina. Początek o godzinie 10.00 obok Orlika. Akcję zakończy spotkanie przy ognisku.

Nadarzyńska w sobotę

10.04.2024

W sobotę powinna zakończyć się wymiana nawierzchni ul. Nadarzyńskiej na odcinku od Kasztanowej do Słonecznej.

Przetarg na Młochowską unieważniony

10.04.2024

Mimo zgłoszenia trzech ofert gmina Brwinów unieważniła przetarg na rozbudowę ul. Młochowskiej od Południowej do granicy z gminą Nadarzyn.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie projektowanie stron www