Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

środa, 23 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Księgi życzeń

(08.11.2014) - wspólne sprawy

Gdyby zrealizowano dotychczasowe uchwały w sprawie Żółwina, mielibyśmy już dawno kanalizację, chodniki, ścieżki rowerowe, a nawet atrakcyjne centrum wsi.

31 stycznia 2005 r. Rada Miejska w Brwinowie przyjęła "Plan rozwoju sołectwa Żółwin". Przewidywał on m.in. "ukształtowanie centrum wsi Żółwin", "dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej)", budowę chodników oraz "turystycznych ciągów pieszych, rowerowych i konnych, ścieżek edukacyjnych". W 2006 r. planowano otwarcie ścieżki rowerowej "ukazującej najpiękniejsze miejsca wsi".

3 lutego 2006 r. Rada Miejska w Brwinowie przyjęła "Plan rozwoju lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 – 2013", zakładający m.in. budowę w latach 2006-2010 kanalizacji w Żółwinie i Owczarni.

21 czerwca 2011 r Rada Miejska w Brwinowie uchwaliła "Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020", który przewiduje do roku 2020 budowę "ponad 17 km kanalizacji grawitacyjno-pompowej wraz z przepompowniami i odgałęzieniami w liniach rozgraniczających do granic posesji", "4 km chodników dróg gminnych i powiatowych", "ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulicy Nadarzyńskiej z Młochowską w Żółwinie wzdłuż drogi leśnej do Nadarzyna". Plan zapowiada także m.in. budowę przedszkola (w perspektywie drugiego – obok szkoły) oraz rozbudowę Zespołu Szkół ("powstaną nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlica i stołówka").

9 maja 2014 Rada Miejska w Brwinowie przyjęła "Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020". Co wynika z niego dla Żółwina? Zainteresowanych odsyłamy do dokumentu. (ike)


Plan inwestycyjny 2014-2020 >>>

Księgi życzeń

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie