Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

piątek, 18 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Historia budowy przedszkola

(12.02.2016) - wspólne sprawy

Osiem lat temu mieszkańcy Żółwina przekazali nieodpłatnie teren pod budowę przedszkola. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy ta placówka powstanie.

Teren przy Nadarzyńskiej, na którym ma powstać przedszkole, należał do Kółka Rolniczego w Żółwinie. W maju 2008 r. walne zgromadzenie członków likwidowanej organizacji podjęło uchwałę o przeniesieniu własności gruntu na rzecz gminy Brwinów w celu wybudowania na nim przedszkola służącego mieszkańcom Żółwina, Tereni i Owczarni. Jednym z inicjatorów tej decyzji był sołtys Karol Marchwiak.

7 sierpnia 2008 r. w czasie sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, na której odbyła się także burzliwa dyskusja w sprawie budowy chodnika w ciągu ulicy Nadarzyńskiej, jednogłośnie przyjęto uchwałę o przejęciu terenu.

Początkowo podarowane działki służyły głównie jako parking w czasie dożynek gminnych zainicjowanych przez mieszkańców Żółwina i organizowanych w naszej wsi nieprzerwanie do 2014 r. W budżecie gminnym w 2011 r. znalazły się pieniądze na wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola. Umożliwiło to ogłoszenie przetargu na projekt placówki m.in. z salami dydaktycznymi, szatniami, jadalnią i salą rekreacyjną.

Gdy projekt był gotowy, gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę. Uzyskała je w 2012 r. W tym samym roku na terenie byłego Kółka Rolniczego powstał ogólnodostępny plac zabaw – wyklikali go mieszkańcy Żółwina i okolic w czasie konkursu zorganizowanego przez firmę Nivea, fundatora obiektu.

Uchwalony 9 maja 2014 r. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020 zakłada budowę przedszkola w latach 2016-2017. Jednak, aby pozwolenie na budowę nie straciło ważności, inwestycję należało rozpocząć najpóźniej w 2015 r. Formalnie budowę rozpoczęto – w ub.r. rozebrano budynki dawnego Kółka Rolniczego. Na tym na razie kończy się historia budowy przedszkola w Żółwinie - w tegorocznym budżecie gminy tej inwestycji nie uwzględniono.

- Podarowanie przez mieszkańców Żółwina terenu, którego wartość wynosi ok. dwóch milionów złotych, powinno być dla władz gminy dostatecznie silną motywacją do budowy przedszkola – mówi Mieczysław Zieliński, były wieloletni radny Rady Miejskiej w Brwinowie. – Mamy pozwolenie na budowę, zabezpieczoną w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym kwotę pięciu milionów złotych na ten cel. Pojawia się zasadnicze pytanie: dlaczego odsuwamy budowę, jakie inne inwestycje są ważniejsze? (ike)Historia budowy przedszkola

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie