Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

wtorek, 29 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Aktualności

Lista obecności

(24.09.2012) - wspólne sprawy

31 osób wpisało się na listę uczestników niedzielnego zebrania wiejskiego, które zadecydowało o rozdzieleniu funduszu sołeckiego w przyszłym roku (chodzi o kwotę 29 457,80 zł). - Większość mieszkańców naszej wsi wciąż nie interesuje się sprawami, które ich dotyczą – żali się zolwin.pl sołtys Karol Marchwiak.

Zebranie wiejskie przyjęło propozycje Rady Sołeckiej wydania pieniędzy. Najwięcej – 13 tys. złotych – pochłonie wymiana wiat na przystankach szkolnych. Na sprzątnie, wykaszanie poboczy i odśnieżanie chodników przeznaczono 7457 zł, zaś na akcesoria i materiały do odśnieżarki, która będzie oczyszczać chodniki przy Kasztanowej i Szkolnej – 3 tys. Taką samą kwotę przewidziano na zakup nowych krzeseł dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz organizację działań integracyjnych (Sprzątanie Świata, Piknik Rodzinny, imprezy na Orliku).

W zebraniu wiejskim wziął udział Arkadiusz Kosiński. Burmistrz potwierdził podaną przez nas w ubiegłym tygodniu informację o wyłonieniu wykonawcy odwodnienia w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Mokrej i Łąkowej. Inwestycja powinna być gotowa w przyszłym roku. Natomiast budowa kanalizacji ruszy nie wcześniej niż w 2018 r. Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa przedszkola za placem zabaw przy Nadarzyńskiej. W przyszłym roku gmina nie przewiduje uruchomienia własnych środków na ten cel.

Niepokoi informacja podana przez Burmistrza, że tej zimy Starostwo Powiatowe w Pruszkowie nie przekaże gminom pieniędzy na odśnieżanie ulic o statusie dróg powiatowych (w Żółwinie to Nadarzyńska od granicy z Owczarnią do Słonecznej, Słoneczna i Graniczna od Słonecznej do granicy wsi z Książenicami). Powiat ma sam zadbać o stan powiatowych dróg, zaś gmina ograniczy się do odśnieżania ulic gminnych. Czy Pruszków zatroszczy się o powiatowe drogi w Żółwinie? Dla naszej wsi ich stan ma kluczowe znaczenie, z punktu widzenia powiatu ich rola jest nieporównywalna z ulicami w Pruszkowie lub Komorowie.

Burmistrz obiecał poprawę przejezdności ulicy Młochowskiej oraz oświetlenia (m.in. ul. Szkolnej). Odpowiadając na narzekanie, że rozkład jazdy autobusów jest niedostosowany do czasu odjazdów kolejki WKD w czasie trwającego obecnie remontu, Arkadiusz Kosiński zwrócił uwagę na niewielką liczbę pasażerów korzystających z autobusu. Gmina zamierza przeprowadzić analizę w tej sprawie – nie można wykluczyć zmniejszenia liczby kursów. (ike)
barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie