Żółwin, mazowieckie Żółwin, mazowieckie

wtorek, 29 września 2020

o wsi Żółwin, mazowieckie z przeszłości Żółwin, mazowieckie aktualności Żółwin, mazowieckie wspólne sprawy Żółwin, mazowieckie relaks Żółwin, mazowieckie OSP Żółwin, mazowieckie za miedzą

Z przeszłości

ŻÓŁWINIANIE 1849

Folwark

Trzy folwarki Antoniego Lasockiego – Kopana, Żółwin i Grudów – tworzyły wspólne przeszło dziewięciusethektarowe gospodarstwo rolne, którym kierował ekonom Mikołaj Iżyłowski. Przybył z rodziną z Piaseczna (nie wcześniej niż w 1843 r., bo jesienią 1842 r. urodziła mu się w Piasecznie córka), mieszkał we dworze.

 - Piszemy WspomnieniaŻycie większości dorosłych mieszkańców gminy było związane z folwarkiem. W księdze odnotowano zawody mieszkańców. Są wśród nich parobkowie i wyrobnice – bezrolni pracownicy najemni; ogrodziarze, kopiarze i zagrodnice - użytkownicy poletek zbyt małych, by wyżywić rodzinę; fornale - powożący zaprzęgami końskimi. Zwierzętami hodowlanymi zajmowali się pastuchowie i owcarz.

Nad uprawą warzyw i owoców czuwali ogrodnicy – w księdze umieszczono dwa nazwiska: Wojciecha Brzuszczaka, który przybył do majątku Lasockiego z Płochocina koło Ożarowa, oraz Jana Wesołowskiego z Warszawy. Pierwszy zamieszkał w Grudowie, drugi w Żółwinie. Lasem zajmował się mieszkający w Kopanej gajowy Andrzej Karolkiewicz

Dla folwarku pracowali rzemieślnicy: stelmach Teofil Bieńkowski (przybył z Brwinowa), kowal Ejzyk Abramowicz (z Białostocczyzny), cieśla Antoni Ciesielski (z Kotowic), stolarz Franciszek Kaczyński (z Mrokowa), czeladnik rymarski Wojciech Kaczmarski (z Pruszkowa), młynarz Franciszek Dobierski.

Karczmy

Głównymi miejscami rozrywki mieszkańców gminy Żółwin były karczmy prowadzone przez pachciarzy. W Grudowie pachciarzem był Jankiel Szwarcbard, zaś w Żółwinie Josek Lipa. Mieszkał wraz z żoną i pięciorgiem dzieci w domu numer 6. Karczma znajdowała się pod numerem 15, mieszkała w niej rodzina Grobickich.

Mieszkańcy

Liczba mieszkańców gminy w czasie rekapitulacji wahała się od 271 do 301. Najmniej – najwyżej 16 - liczył folwark Kopana. Lokatorami jedynego domu mieszkalnego w Kopanej były osoby przybyłe w poszukiwaniu zarobku z innych miejscowości. Z danych umieszczonych w księdze wynika, że często się zmieniali, nie zapuszczając tu korzeni.

Jedynie 30 osób spośród zapisanych w ciągu trzech lat prowadzenia księgi 119 mieszkańców Grudowa urodziło się w tej wsi. Zaledwie 4 rdzennych grudowian miało więcej niż 30 lat. Grudów w połowie XIX w. dopiero kształtował się jako wieś. Nie było tu gospodarstw chłopskich, a co za tym idzie - opartych o nie wielopokoleniowych więzi rodzinnych, przywiązania do ziemi i miejscowości. 31 zapisanych w księdze grudowian urodziło się w Żółwinie, z kolei 11 mieszkańców Żółwina urodziło się w Grudowie, by potem wrócić do rodzinnej wsi. Było to związane z pracą w folwarku.

Sami swoi i nie tylko

116 osób spośród zapisanych w księdze 229 mieszkańców Żółwina urodziło się w tej wsi. Żółwinian z połowy XIX w. można podzielić na dwie grupy: rodowitych mieszkańców i przybyszów. Wśród tych ostatnich byli sąsiedzi z najbliższej okolicy (Grudowa, Otrębus, Brwinowa), z którymi mieszkańcy Żółwina zawierali małżeństwa, a także pracownicy folwarczni z okolicznych miejscowości (Kotowic, Biskupic, Czubina, Książenic, Młochowa), rzadziej z dalszych stron (Grójca, Radomia, Warszawy, Białołęki, Tomaszowa). Wśród przybyłych były zarówno całe rodziny, jak i osoby samotne. Zdarzało się, że mieszkańcy Żółwina zawierali z nimi małżeństwa. Urodzona w Żółwinie Anna wyszła za mąż za Łukasza Linowskiego z Warszawy. W przypadku małżeństw "mieszanych" w większości przypadków kobiety były z Żółwina, zaś mężczyźni z innej miejscowości. Osiedlając się w Żółwinie, dawali początek nowym tutejszym rodzinom.

W księdze figurują dwie mieszkające w Żółwinie rodziny żydowskie: pachciarza Lipy oraz Estery i Ejzyka Abramowiczów, zajmującą drewniany kurnik oznaczony jako dom numer 14.

Nie wiadomo, jaki los spotkał mieszkańców gminy powołanych do carskiego wojska w czasie prowadzenia księgi: Piotra Hajduka, Franciszka Oprządka, Grzegorza Orlańskiego, Wincentego Wróbla. Służba trwała wówczas 19 lat (w 1854 r. skrócono ją do 15).barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

Las Młochowski
Teren ANR przy Szkolnej
Podkowa Leśna
Las między Słoneczną a Szkolnąpodpatrzone


partnerzy   |   kontakt

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2020 IKE - Usługi Literackie