środa, 28 lutego 2024

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Księgi życzeń

08.11.2014


Gdyby zrealizowano dotychczasowe uchwały w sprawie Żółwina, mielibyśmy już dawno kanalizację, chodniki, ścieżki rowerowe, a nawet atrakcyjne centrum wsi.

31 stycznia 2005 r. Rada Miejska w Brwinowie przyjęła "Plan rozwoju sołectwa Żółwin". Przewidywał on m.in. "ukształtowanie centrum wsi Żółwin", "dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej)", budowę chodników oraz "turystycznych ciągów pieszych, rowerowych i konnych, ścieżek edukacyjnych". W 2006 r. planowano otwarcie ścieżki rowerowej "ukazującej najpiękniejsze miejsca wsi".

3 lutego 2006 r. Rada Miejska w Brwinowie przyjęła "Plan rozwoju lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 – 2013", zakładający m.in. budowę w latach 2006-2010 kanalizacji w Żółwinie i Owczarni.

21 czerwca 2011 r Rada Miejska w Brwinowie uchwaliła "Plan odnowy miejscowości Żółwin na lata 2011-2020", który przewiduje do roku 2020 budowę "ponad 17 km kanalizacji grawitacyjno-pompowej wraz z przepompowniami i odgałęzieniami w liniach rozgraniczających do granic posesji", "4 km chodników dróg gminnych i powiatowych", "ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulicy Nadarzyńskiej z Młochowską w Żółwinie wzdłuż drogi leśnej do Nadarzyna". Plan zapowiada także m.in. budowę przedszkola (w perspektywie drugiego – obok szkoły) oraz rozbudowę Zespołu Szkół ("powstaną nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlica i stołówka").

9 maja 2014 Rada Miejska w Brwinowie przyjęła "Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020". Co wynika z niego dla Żółwina? Zainteresowanych odsyłamy do dokumentu. (ike)

skomentuj na FB

Bazarek wyborczy

24.02.2024

W sobotę na brwinowskim targowisku można było nie tylko zaopatrzyć się w ziemniaki, pomidory i jabłka, ale także złożyć podpisy pod listami poparcia komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych w naszej gminie.

Dobiega końca najdłuższa kadencja

23.02.2024

7 kwietnia będziemy wybierać burmistrza, radnych Rady Miejskiej Gminy Brwinów, radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Poprzedni rząd przedłużył kadencję samorządów z czterech do pięciu lat, a na dodatek przesunął termin wyborów samorządowych o kilka miesięcy, by nie zbiegał się z wyborami parlamentarnymi.

Trzy miliony na Młochowską

15.12.2023

Najważniejszą inwestycją w przyszłym roku w Żółwinie ma być rozbudowa ul. Młochowskiej na odcinku od Południowej do granicy z gminą Nadarzyn. W projekcie budżetu gminy Brwinów na 2024 rok, który radni powinni uchwalić na sesji 20 grudnia, na ten cel przeznaczono trzy miliony złotych, w tym dwa z rządowego funduszu „Polski Ład”.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2024 IKE - Usługi Literackie