sobota, 03 grudnia 2022

Żółwin, mazowieckie

Wspólne sprawy

Żółwin 2020

20.06.2016


Pięć lat temu, 21 czerwca 2011 r., Rada Miejska w Brwinowie zatwierdziła "Plan Odnowy Miejscowości Żółwin na lata 2011-2020" przyjęty pięć dni wcześniej przez zebranie wiejskie mieszkańców naszej wsi. Co udało się zrealizować, co może się jeszcze udać, a na co lepiej nie liczyć?

W dokumencie wymieniono listę dziesięciu zadań priorytetowych, które – jak podkreślono - "należy zrealizować w najbliższym czasie". Oto one:

1. Budowa (...) ponad 17 km kanalizacji grawitacyjno-pompowej wraz z przepompowniami i odgałęzieniami w liniach rozgraniczających do granic posesji".
W "Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Brwinów na lata 2014-2020" (WPI) zapisano budowę do 2020 r. 16 km kanałów ulicznych wraz z odgałęzieniami w Owczarni i Żółwinie. Kanalizacja sanitarna przekroczy granice naszej wsi (od strony Żółwińskiej w Owczarni) najwcześniej w 2018 r.

2."Ułożenie nawierzchni asfaltowej na brakujących odcinkach dróg powiatowych. Otworzenie układu połączeń komunikacyjnych w kierunku południowym i wschodnim".
Do tej pory nie zapadły żadne istotne decyzje w tej sprawie.

3."Budowa kompleksu boisk sportowych".
W czerwcu 2012 r. oddano do użytku pięknie położony zespół boisk "Orlik", który kosztował 1,4 mln zł.

4."Rozbudowa Zespołu Szkół. W Zespole Szkół powstaną nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlica i stołówka".
Zadanie nie zostało wpisane do WPI, mimo to w budżecie gminnym na 2016 r. przeznaczono 150 tys. zł. na wykonanie projektu rozbudowy.

5. "Budowa przedszkola i placu zabaw".
Otwarty w lipcu 2012 r. przy Nadarzyńskiej plac zabaw został wyklikany – otrzymał ponad 77 tys. kliknięć - przez internautów w konkursie "100 placów zabaw na 100 lat Nivea". Wpisana do WPI budowa przedszkola miała ruszyć w tym roku i zakończyć się w przyszłym. Mimo podarowanej gminie przez członków byłego kółka rolniczego działki, wykonanego projektu i uzyskanego pozwolenia na budowę inwestycja jest zagrożona. Chodzi nie tylko o 5 mln zł na budowę, ale także wysokie koszty stałe utrzymania przedszkola samorządowego (nie przysługuje na nie subwencja z budżetu państwa jak to ma miejsce w przypadku szkół) oraz nie mniej pilną potrzebę budowy nowych przedszkoli w Parzniewie i Otrębusach.

6."Budowa (…) ok. 4 km chodników dróg gminnych i powiatowych".
W 2012 r. ułożono 1,2 km chodnika w ciągu ul. Szkolnej. Zgodnie z WPI do 2017 r. ma zostać zbudowane 2,1 km chodnika wzdłuż Nadarzyńskiej (od Szkolnej do Leśnej) i Słonecznej (od Nadarzyńskiej do Południowej). W końcu sierpnia powinien być gotowy pierwszy odcinek chodnika wzdłuż Nadarzyńskiej - od Kasztanowej do Słonecznej.

7."Budowa ścieżki rowerowej (…) od skrzyżowania ulicy Nadarzyńskiej z Młochowską w Żółwinie wzdłuż drogi leśnej do Nadarzyna (odcinek ok. 3,5 km)".
O tej inwestycji, która miała być realizowana z gminą Nadarzyn i Podkową Leśną, najwyraźniej zapomniano.

8."Budowa dodatkowych obwodów oświetlenia ulicznego".
Do WPI wpisano budowę oświetlania na ulicach: Bajkowej, Bocznej, Granicznej, Kwiatowej, Łąkowej, Młochowskiej, Mokrej, Nadarzyńskiej, Pochyłej, Polnej, Sosnowej, Szkolnej, Wodnej i Zachodniej. Ten program jest stopniowo realizowany.

9."Przebudowa garaży Ochotniczej Straży Pożarnej".
W WPI na realizację tego zadania przeznaczono 600 tys. zł, radni w budżecie na 2016 r. tę kwotę zwiększyli do 1, 82 mln zł, ostatecznie koszt rozbudowy OSP wyniesie 1,139 mln zł, realizowana wzorowo inwestycja zostanie zakończona najpóźniej w listopadzie. Zgodnie z WPI w 2017 r. w garażu OSP powinien pojawić się samochód ratowniczo-gaśniczy – na ten cel zaplanowano 600 tys. zł. Niewykluczone, że pojazd zostanie kupiony jeszcze w tym roku (gmina zaoszczędziła na przetargu, a ponadto otrzymała 100 tys. zł dotacji na ten cel od Samorządu Województwa Mazowieckiego).

10. "Ochrona środowiska naturalnego. Polegać będzie na szczególnym zwróceniu uwagi na przestrzeganie ustawy Prawo ochrony środowiska i zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Żółwin".
Jedynie ekspertyza przestrzegania wymagań ochrony przyrody i MPZP pozwoliłaby na ocenę ostatniego z dziesięciu zadań priorytetowych.

W ciągu pięciu lat, jakie minęły od uchwalenia planu odnowy Żółwina, w naszej wsi zrealizowano nieuwzględnioną w nim dużą inwestycję – odwodnienie w rejonie ulic Nadarzyńskiej, Mokrej i Łąkowej, które kosztowało ponad 900 tys. zł. Także budowie chodnika przy Nadarzyńskiej towarzyszy nieplanowane w tym dokumencie odwodnienie ulicy. Zgodnie z WPI w 2018 r. powinien powstać kosztem 5 mln zł nieujęty w planie odnowy Żółwina cmentarz komunalny. Na ten cel gmina uzyskała nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę o powierzchni ok. 15 ha na zachodnim skraju wsi. Projekt cmentarza jest gotowy, obecnie gmina ubiega się o uzyskanie pozwolenia na jego budowę.
K.P.

Budowa odwodnienia Nadarzyńskiej

skomentuj na FB

Mieszkańcy protestują

16.10.2022

Pogoda i frekwencja dopisały – protest przeciwko wycince klonów rosnących przy górnym odcinku ulicy Szkolnej zgromadził wielu mieszkańców Żółwina, a także Podkowy Leśnej i innych okolicznych miejscowości.

Rekordowo długa kadencja

29.09.2022

Gdyby w styczniu 2018 r. Sejm nie wydłużył kadencji organów samorządowych z czterech do pięciu lat, to już tej jesieni wybieralibyśmy burmistrza i radnych gminy Brwinów, a także radnych powiatu pruszkowskiego i sejmiku mazowieckiego. To jednak jeszcze nie ostatnie słowo w tej sprawie sejmowej większości. Dziś posłowie przyjęli ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

Ruszyła przebudowa Szkolnej

26.09.2022

W poniedziałek rozpoczęła się budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej, a tym samym ruszyła przebudowa tej ulicy.

barometr

Jakie jest twoje ulubione miejsce spacerów?

podpatrzone


Żółwin
Żółwin

Żółwin pl - serwis internetowy mieszkańców Żółwina - © 2022 IKE - Usługi Literackie